Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Nervová a neuropsychická oslabení

cíle

Cíl modulu

  • Budete schopni vymezit a definovat pojem LMD a ADHD.
  • Budete vědět, které tělovýchovné prostředky zvolit pro kompenzaci neuropsychických oslabení, a dokážete popsat, jaký vliv mají konkrétní pohybové aktivity na schopnost soustředění a větší seberegulace dítěte.
  • Prakticky si ověříte, zda pro toto oslabení dokážete sestavit vhodnou cvičební jednotku.
čas

Celkový studijní čas

120
minut
úvod

Úvod

V dnešní lekci s názvem neuropsychická oslabení se budeme zabývat oslabením, které se vyskytuje především v dětském věku. Jeho starší návez je lehká mozková dysfunkce, novější pak ADHD ("Attention Deficit Hyperactivity Disorders" – hyperaktivita s poruchou pozornosti). Pokud pracujete, nebo hodláte v budoucnu pracovat s dětmi, určitě jste se stekali, nebo se setkáte s takovým svěřencem, který je roztěkaný, nedává pozor, dělá neco úplně jiného než jste zadali, vykřikuje, chvilku neposedí, pořád někde lítá…prostě takový ten typický zlobivec. Jenže tento tzv. "zlobivec" může být právě dítě s ADHD, které v žádném případě nemůže za svoje chování, ale potřebuje Vaši pomoc a porozumění. Tato lekce by Vám proto měla osvětlit příčiny vzniku oslabení, jeho projevy a možnosti ovlivnění vhodně zvolenou pohybovou aktivitou. Zde zdravotní TV ukazuje svůj interdisciplinární přístup, neboť nejvhodnější cvičení pro dítě s ADHD jsou cvičení převzatá z psychomotoriky.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.