Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Zdravotní tělesná výchova seniorů

cíle

Cíl modulu

  • Budete schopni vymezit a definovat pojem stáří, dozvíte se k jakým procesům vlivem stárnutí dochází v lidském organismu.
  • Budete vědět, které tělovýchovné prostředky zvolit, a dokážete popsat, jaký vliv mají konkrétní pohybové aktivity na kvalitu života seniora.
  • Prakticky si ověříte, zda dokážete sestavit seniorovi vhodnou cvičební jednotku.
čas

Celkový studijní čas

60
minut
úvod

Úvod

Dostáváme se k poslední lekci našeho e-learningového kurzu. Stejně tak i stáří je posledním obdobím v lidském životě. Nelze však říct, že by bylo nutné brát stáří jako oslabení tak jak jej znáte z minulých lekcí. Stárnutí je fyziologický a nezvratný proces. Je to tedy zcela normální stav. Pohybovou aktivitou však můžeme výrazně zpomalit proces stárnutí, ovlivnit motorické, ale i kognitivní funkce klienta a tím zvýšit jeho kvalitu života. Preskribce pohybové aktivity u seniorů má svá omezení, která jsou dána předevší změnami ve všech tělních soustavách. Proto v kurzu předkládáme stručný popis toho, co se v lidském organismu během procesu stárnutí odehrává, zásady vyrovnávycího procesu u seniorů a příklady a doporučení pro vlastní tvorbu cvičební jednotky.

Začít studovat studijní textPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Ukázky cvičebních jednotek

Stáří

Stáří


zadání práce

Zadání samostatné práce

  • Vytvořte cvičební jednotku pro seniory v rozsahu maximálně 5 cviků. Zaměřte se na cviky pro udržení kloubní pohyblivosti, nebo relaxační cvičení.
  • Využijte i databáze cvičení ze Zdravotní tělesné výchovy, interaktivních obrazů svalů a databáze vyrovnávacích cvičení.
  • Studenti: Práci vložte do odevzdávárny. (is.muni.cz >> Student >> vyhledejte zapsaný předmět >> studijní materiály >> odevzdávárny)
test

Kontrolní otázky

Doporučujeme: Pokud pro přístup k interaktivním testům využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.
závěr

Závěr

Milí studenti, touto lekcí jste ukončili své putování internetovým kurzem zdravotní tělesné výchovy. Nepředpokládáme, že byste se po absolvování 13 lekcí stali plnohodnotnými cvičiteli zdravotní tělesné výchovy. K tomu jsou potřeba především léta praxe. Nicméně ani léta praxe Vám nejsou nic platná pokud nestavíte na pevném a kvalitním základu, který vám vytvoří teoretické vědomosti. Je tedy teď jen na Vás jakými odborníky v oblasti zdravotní tělesné výchovy se stanete. Nezapomeňte však, že věda jde dopředu a je třeba neusnout na vavřínech, ale stále prohlubovat své znalosti studiem odborné literatury. Až se dostanete do věku seniorů tak potom třeba sami oceníte ohromný přínos pohybové aktivity ke zvýšení kvality života seniora.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.