Akademický senát Fakulty sociálních studií MU

 

ZÁPIS

č. 35

z řádného zasedání konaného dne 18. června 2002

 

Přítomni: Lubomír Kostroň, Roman Chytilek, Oldřich Krpec, Martin Škop, Markéta Pitrová, Csaba Szaló, Marie Jílková

Pořad jednání:

1.Ukončení činnosti AS FSS v tomto školním roce.

2. Projednání článků studentů “FSS jako učící se organizace” a “Univerzita – továrna na sny nebo domov důchodců”.

 

 

 1. Předseda AS poděkoval členům AS za příkladný přístup k plnění funkcí a pěknou atmosféru, kterou na jednáních AS panuje.
 2. Projednán byl text studentů FSS (umístěný na webových stránkách FSS a připravený k publikaci v 6.čísle UN), hodnotící fakultu (MU) jako “učící se organizaci”. AS přijal s potěšením informaci, že text, jako varovný podnět kladně přijalo a zabývalo se jím vedení fakulty. AS si uvědomuje reálnou možnost další negativní proměny dosavadní celkově příjemné organizační kultury, panující na fakultě, spojenou s jejím dalším růstem a zejména s plánovaným přestěhováním do no budovy po vybudování univerzitního kampusu v Bohunicích. Náměty pro vedení fakulty, které by měly bránit tomuto vývoji, jsou následující:
 3. Realizace těchto aktivit považovat za kritéria pro přiznávání odměn.

  Akademický senát zváží možnost organizačně se na některých akcích podílet.

   

  Termín podzimního zasedání AS MU bude zavčas oznámen.

   

  Lubomír Kostroň,

  předseda AS FSS

   

   

  Roman Chytílek,

  místopředseda AS FSS

   

  Jiří Nantl,

  ověřovatel AS FSS