Zápis č. 1/2000

Řádné zasedání Akademického senátu FSS dne 4. 1. 2000


Přítomni: Kostroň, Nantl, Chytílek, Krpec, Marada, Volek, Škop, Holzer, Burjanek
Omluveni: Plaňava, Klepárník


Program:

AS FSS vyslechl návrh děkana fakulty prof. Možného na zajištění průběhu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2000/2001.


USNESENÍ

1/2000

Akademický senát FSS souhlasí s podmínkami přijímacího řízení do bakalářských studijních programů, navrženými děkanem fakulty.
Zapsal: Jiří Nantl
Ověřil: Lubomír Kostroň
Dne: 4. 1. 2000


původní dokument ve Wordu