Název
Vložil
Vloženo
Práva
Studijní odbor studijni_odbor/38
31. 8. 2021
Složky
Předchozí verze metodiky mp
24. 2. 2018
Vzory rozhodnutí vzory_rozhodnuti_napr_pro_udr
8. 10. 2020
Vzory záznamů do spisu – Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vzdělání vzory_zaznamu_do_spisu_k_S_48
28. 1. 2020
Soubory
ML 1/2012 - Práva studentů nezapsaných do následujícího semestru v období řízení o odvolání do vydání rozhodnutí o ukončení studia ML_1_2012_Prava_studenta_v_odvolani_do_vydani_rozhodnuti_rektora.doc
12. 2. 2018
ML 2/2012 - Postup při uznávání absolvovaných předmětů a při jejich převádění ve studiích na MU ML_2_2012_Uznavani_a_prevadeni_predmetu.doc
12. 2. 2018
ML 1/2013 - Postup při přerušování studia v bakalářských a magisterských studijních programech na MU ML_1_2013_Prerusovani_studii_na_MU.doc
12. 2. 2018
ML 1/2013 - Dodatek č.1 Dodatek_c._1_k_ML_1_2013.doc
12. 2. 2018
ML 3/2013 - Výpočet odstudované doby a doby přerušení studia v IS MU - zavádění korekčních režimů a kontrola zadaných údajů ve studijní evidenci provedená SO MU ML_3_2013_Vypocet_odstudovane_doby_v_IS__korekce_.doc
12. 2. 2018
ML 4/2013 - Prováděcí pokyn k administraci a průběhu státních závěrečných zkoušek ML_4_2013_Administrace_SZZ.doc
12. 2. 2018
ML 1/2014 - Zadávání data přerušení nebo ukončení studia ve studijní evidenci IS MU ML_1_2014_Zadavani_data_preruseni_nebo_ukonceni_studia_ve_studijni_evidenci_IS_MU.doc
12. 2. 2018
ML 1/2017 - Vyhotovování a doručování rozhodnutí ML_1_2017_Vyhotovovani_a_dorucovani_rozhodnuti.docx
12. 2. 2018
ML 2/2017 - Dokládání sociální situace studenta u žádostí o snížení poplatků za studium ML_2_2017_Doklady_k_rizeni_o_poplatku_za_studium.docx
12. 2. 2018
ML 3/2017 - Přestupy z dvouoborového studia mezifakultního na studium jednooborové a opačně ML_3_2017_Prestupy_v_ramci_mezifakultniho_studia.docx
12. 2. 2018
ML 4/2017 - Administrace studia studentů se specifickými nároky ML_4_2017_Studium_osob_se_specifikymi_naroky.docx
12. 2. 2018
Metodicky_list_k_navrhum_a_vyplatam_stipendii_na_MU.pdf
5. 11. 2019
Metodicky_list_5_2019_Doplneni_k_cl._5a_Studijniho_a_zkusebniho_radu_MU.docx
25. 11. 2019
Metodicky_list_5_2019_Doplneni_k_cl._5a_Studijniho_a_zkusebniho_radu_MU_pro_studenty.docx
8. 1. 2020
ML 2/2018 - K řádné evidenci a jednotnému provádění programu celoživotního vzdělávání realizovaných na Masarykově univerzitě v rámci akreditovaných studijních programů i mimo ně Metodicky_list_CZV_2018_bez_podpisu.pdf
20. 3. 2018
ML 3/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání Metodicky_list_3_2019-Overovani_podminky_prijeti_ke_studiu_u_absolventu_zahranicniho_stredoskolskeho_vzdelani.docx
24. 10. 2019
ML 4/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání Metodicky_list_4_2019-Overovani_podminky_prijeti_ke_studiu_u_absolventu_zahranicniho_vysokoskolskeho_vzdelani.docx
24. 10. 2019
ML_1_2018_Eticky_kodex_PC.DOCX
Dvořáková, L.
22. 3. 2018
ML_1_2019_Metodicky_pokyn_k_UDR.pdf
11. 2. 2019
ML_6_2019_Prava_studenta_v_obdobi_prezkumu.pdf
22. 11. 2019
ML_7_2019_Prerusovani_studii_na_MU.pdf
22. 11. 2019
Sdělení rektora 1_2017 Moderace poplatků za studium - 2019 Sdeleni_rektora_MU_1_2017_-_Moderace_poplatku_za_studium_-_2019.pdf
30. 9. 2019
Směrnice 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání Smernice_MU_c.2_2019_-_Overovani_podminky_prijeti_ke_studiu_u_absolventu_zahranicniho_stredoskolskeho_a_vysokoskolskeho_vzdelani__ucinna_od_1.9.2019_.pdf
30. 9. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.