Potřebuji vést cvičení a semináře

Přizpůsobit výuku seminářů a cvičení je jednou z největších výzev přechodu na distanční vzdělávání. To, co se snadno a rychle řešilo ve skupinkách 15 studentů, je najednou nesmírně náročné zkusit realizovat vzdáleně z domu. A například velmi prakticky zaměřená cvičení, kde jde opravdu o to, aby si studenti vyzkoušeli sprvné držení pipety, vyšetření pacienta pohmatem či archeologickou práci v terénu, převedete do distanční podoby jen stěží.

Vyčující zkoušejí různou podobu online výuku v různých nástrojích a nebo studentům zadávají samostatnou práci a jsou k dispozici například jen na konzultace či podporují vzájemnou diskuzi studentů v diskuzních fórech a nebo je nechají hodnotit cvičení mezi sebou.

Pojďte se podívat na nejvíce kreativní kapitolu tohoto webu a zkuste se inspirovat nápady Vašich kolegů (které pro Vás zjišťujeme a postupně více a více doplňujeme):

Zkušenosti a tipy vyučujících

 • Potřebuji se setkávat online

  K dispozici je velké množství nástrojů a služeb, které zpřístupní online setkání pro malé skupiny studentů. Ať již univerzitou zakoupený MS Teams a Google Meet, nebo například Zoom. Obvyklé funkce, kterých učitelé využívají jsou:

  • zobrazení obrazovky studenta – student může ukázat a komentovat svou prezentaci či text či grafy a obrázky, které má na počítači
  • chat – v průběhu hodiny lze sbírat dotazy například za pomoci chatu a potom se k nim vyjádřit
  • možnost tabule – tu využívá učitel pro kreslení jednoduchých schémat a nákresů

  Návody na jednotlivé nástroje

 • Počítáme na cvičení příklady

  Chcete-li studentům demonstrovat řešení příkladů, můžete studentům natočit video s řešením příkladu psaném na papír. Máte-li k dispozici tablet se stylusem, tak můžete využít některou z aplikací v tabletu a psát přímo do tabletu. Pokud aplikace neumí Váš postup zaznamenat vč. komentáře, tak můžete využít záznam celé obrazovky (postup pro iOS). Výsledné video nezapomeňte zpřístupnit studentům v IS MU.

 • Potřebuji řídit diskuzi studentů

  (text se připravuje)