Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dokumentový server PdF

Složka /do/ped/  Pedagogická fakulta /ped/
Složka /do/ped/VPAN/  Vnitřní předpisy, ostatní vnitřní normy, některá rozhodnutí,... /VPAN/
Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Směrnice děkana /smerdek/Javorová, B.20.  5. 2013
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Smernice_dekana_-_Organizace_a_prubeh_rigorozniho_rizeni_na_PdF_MU.pdf, 272 KB, PDF Soubor Smernice_dekana_-_Organizace_a_prubeh_rigorozniho_rizeni_na_PdF_MU.txt, 11,8 KB, holý textOrganizace a průběh rigorózního řízení na PdF MU Smernice_d...PdF_MU.pdfŠplíchal, J.21. 11. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 1
Nástroje.Složka /do/ped/VPAN/smerdek/12213114/, 3 složky nebo soubory/3č. 1/2010 Provozní řád /12213114/Šplíchal, J.24.  4. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 2
Nástroje.Složka /do/ped/VPAN/smerdek/12213185/, 3 složky nebo soubory/3č. 2/2010 Provozní řád /12213185/Šplíchal, J.24.  4. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 3
Složka je nepřístupná.č.4/2010 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků /14201751/Šplíchal, J.24.  4. 2017
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 4
Soubor je nepřístupný.č.5/2010 Správa fakultního webu Smernice_d...o_webu.pdfŠplíchal, J.29. 11. 2010
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 5
Složka je nepřístupná.č. 6/2010 Podpisový řád PODPISOVY_RAD.pdf Popis: znění účinné k 20.1.2012Šplíchal, J.23.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 6
Nástroje.Soubor smernice_dekana_72010_Zasady_rizeni_dokumentu.pdf, 306,2 KB, PDF Soubor smernice_dekana_72010_Zasady_rizeni_dokumentu.txt, 16,1 KB, holý textč. 7/2010 Zásady řízení dokumentů novela 2014 smernice_d...umentu.pdfŠplíchal, J. 3.  2. 2014
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 7
Soubor je nepřístupný.č. 8/2010 Pravidla nakupování na PdF MU Smernice_d...novela.pdfŠplíchal, J.22. 11. 2013
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 8
Nástroje.Soubor Zasady_habilitacniho_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem.txt, 37,4 KB, holý text Soubor Zasady_habilitacniho_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem.docx, 45,4 KB, docx Soubor Zasady_habilitacniho_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem.pdf, 391,1 KB, PDFč.1/2014 Zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Zasady_hab...esorem.txtŠplíchal, J.28.  1. 2014
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 9
Nástroje.Soubor O_individualnim_studijnim_planu_studentu_PdF_MU_pri_vyjezdu_do_zahranici.pdf, 529,1 KB, PDF Soubor O_individualnim_studijnim_planu_studentu_PdF_MU_pri_vyjezdu_do_zahranici.txt, 6,2 KB, holý textč. 4/2015 O individuálním studijním plánu studentů PdF při výjezdu do zahraničí O_individu...ranici.pdfJavorová, B.11.  7. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 10
Nástroje.Soubor pravidla_sestavovani_rozpoctu_pdf_mu_2015.pdf, 502,9 KB, PDF Soubor pravidla_sestavovani_rozpoctu_pdf_mu_2015.txt, 16,5 KB, holý textč. 2/2015 Pravidla sestavování rozpočtu PdF MU pro rok 2015 pravidla_s...u_2015.pdfŠplíchal, J.29.  4. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 11
Nástroje.Složka /do/ped/VPAN/smerdek/57419554/, 14 složek nebo souborů/14č. 1/2015 Průvodce systémem managementu /57419554/Šplíchal, J.24.  4. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 12
Nástroje.Soubor pravidla_hospodareni_pdf_mu_2015.pdf, 403,2 KB, PDF Soubor pravidla_hospodareni_pdf_mu_2015.txt, 13,6 KB, holý textč. 3/2015 Pravidla hospodaření PdF MU pro rok 2015 pravidla_h...u_2015.pdfŠplíchal, J.29.  4. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 13
Nástroje.Soubor 1_2016_smernicektvorbearealizaci.pdf, 4,3 MB, PDF Soubor 1_2016_smernicektvorbearealizaci.pdfa.pdf, 4,5 MB, PDF/A Soubor 1_2016_smernicektvorbearealizaci.txt, 22,2 KB, holý textč. 1/2016 K tvorbě a realizaci studijních oborů na PdF MU 1_2016_sme...lizaci.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.29.  1. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 14
Složka je nepřístupná.Neplatné (předchozí verze a zrušené směrnice děkana) /9754019/Šplíchal, J.16.  2. 2016
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 15
Nástroje.Soubor smernice_dekana.pdf, 4,2 MB, PDF Soubor smernice_dekana.txt, 19,4 KB, holý textč. 2/2016 Směrnice děkana č. 2/2016 Pravidla sestavování rozpočtu smernice_dekana.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.25.  4. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 15
Nástroje.Soubor 3_2016.pdf, 2 MB, PDF Soubor 3_2016.txt, 11,7 KB, holý text3/2016 Pravidla hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2016 3_2016.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.24.  4. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 16
Nástroje.Soubor statut_ceny_dekana.pdf, 1 MB, PDF Soubor statut_ceny_dekana.txt, 6,7 KB, holý textč. 4/2016 STATUT CENY DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY statut_ceny_dekana.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.19.  5. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 17
Nástroje.Soubor 20180521123611382.pdf, 199,4 KB, PDF Soubor 20180521123611382.txt, 7,5 KB, holý textč. 6/2016 Směrnice děkana o garantech oborů 20180521123611382.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.21.  5. 2018
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 18
Nástroje.Soubor 1_2017.pdf, 2,5 MB, PDF Soubor 1_2017.txt, 17,4 KB, holý textč. 1/2017 Pravidla sestavování rozpočtu 1_2017.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.24.  4. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 19
Nástroje.Soubor 2_2017.pdf, 1,7 MB, PDF Soubor 2_2017.txt, 11,5 KB, holý textč. 2/2017 Pravidla hospodaření 2_2017.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.24.  4. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 20
Nástroje.Soubor Smernice_CZV_2017_podepsana.pdf, 3,9 MB, PDF Soubor Smernice_CZV_2017_podepsana.txt, 16,6 KB, holý text Soubor Smernice_CZV_2017_podepsana.pdfa.pdf, 3,5 MB, PDF/Ač. 3/2017 K realizaci programů celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Smernice_C...epsana.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J. 4.  7. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 21
Nástroje.Soubor smernice_dekana_1_2018.pdf, 7,9 MB, PDF Soubor smernice_dekana_1_2018.txt, 26,1 KB, holý textč. 1/2018 Tvorba a realizace studijních programů na PdF MU smernice_d...1_2018.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.13.  2. 2018
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 22
Nástroje.Soubor smernice_dekana_2_2018.pdf, 1,5 MB, PDF Soubor smernice_dekana_2_2018.txt, 4,6 KB, holý textč. 2/2018 K řízení o udělování výjimek ze Studijního a zkušebního řádu MU smernice_d...2_2018.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.29.  3. 2018
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 23
Nástroje.Soubor 4_2018_pravidla_hospodareni.pdf, 3,3 MB, PDF Soubor 4_2018_pravidla_hospodareni.txt, 12,1 KB, holý textč. 4/2018 Pravidla hospodaření Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2018 4_2018_pra...dareni.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.13.  4. 2018
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 25
Nástroje.Soubor 3_2018_pravidla_sestavovani_rozpoctu.pdf, 5,1 MB, PDF Soubor 3_2018_pravidla_sestavovani_rozpoctu.txt, 19,7 KB, holý textč. 3/2018 Pravidla sestavování rozpočtu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2018 3_2018_pra...zpoctu.pdf Popis: 147.251.192.89 - dhcpde09.ped.muni.czŠplíchal, J.13.  4. 2018
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Vkládat smí:
• osoba doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., učo 42604
Spravovat smí:
• osoba Mgr. Jan Šplíchal, učo 110084
• osoba Mgr. Blanka Klimovič, učo 216168
• osoba Mgr. Pavel Krejčí, učo 23025
• osoba PaedDr. Otto Kryzan, učo 584
• osoba Mgr. Bc. Alexandra Peschlová, učo 73697
Žádný atribut.
Pořadí 26
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 6. 2018 18:14, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému