Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Pozorování perloočky (metodický list pro učitele)

upraveno podle DP L. Hradilové, 2002


Věk od 6. třídy
Trvání 45 minut
Organizace individuální práce

Cíl

Zhotovit mikroskopický preparát a pozorovat tvar a stavbu těla perloočky. Na základě pozorování vytvořit nákres s popisem. Odpovědět na závěrečné otázky.

Materiál a pomůcky

Pro pozorování jsou nejvhodnější perloočky živé. Ty lze najít při hladině rybníků od jara do podzimu. Sbíráme je síťkou planktonkou (Vilček a kol., 1991).

Z ulovených perlooček si můžeme vytvořit trvalý preparát a pozorovat i v zimním období. Dále si lze perloočky sušené obstarat ve zverimexech, kde se prodávají jako krmivo pro akvarijní rybičky (10 Kč). Nevýhodou však je, že řada z nich má některé části těla poškozeny.

Poznámky

Před vlastním pozorování je vhodné ukázat jednotlivé orgány, které budou žáci pozorovat na nástěnném obrazu či v učebnici.

Pracovní list je vhodné zařadit po výuce tohoto tématu ve vyučovací hodině a v době, kdy se perloočky vyskytují v přírodě.

Motivace

  1. Zařazení perloočky do kmene a třídy
  2. Co je to plankton?
  3. Kdo se živí planktonem?
  4. Další zástupci korýšů

(Jurčák & Froněk, 1997)

Náměty

  • Pozorování trávící soustavy perloočky po obarvení tuší. (Dobroruka a kol., 1997)
  • Sestavení potravního řetězce (pyramidy), jehož součástí je také perloočka

Zhodnocení vlastní práce

Pracovní list jsem ověřovala v 9. ročníku. K pozorování jsme použili hrotnatku velkou (Daphnia magna). Žáci nedokázali zařadit hrotnatku velkou do zoologického systému. Považovali ji za zástupce prvoků. Z tohoto důvodu jsem v úvodu hodiny zařadila opakování nejen za použití nástěnného obrazu, ale také učebnic přírodopisu (Černík & Martinec, 1997). Zopakovali jsme charakteristiku a rozdělení kmene členovců. Dále také znaky a zástupce korýšů. Úkol č.1 plnili žáci společně. Dále potom pracovali individuálně či ve dvojicích. Během pozorování měli žáci k dispozici obrázek s popisem stavby těla perloočky z Biologického náčrtníku (Altmann a kol., 1975). Při tvorbě nákresu jsem však dbala na to, aby tvořily nákres na základě vlastního pozorování. Při pozorování žáci nalezli u perloočky antény, oko, trávící soustavu, hrudní nožky, srdce. Jedna skupina také vajíčka.Celá hodina i s úvodním opakováním trvala 45 minut. Pokud by úvodní opakování nebylo zařazeno žáci by měli pravděpodobně úkoly hotové dříve. Pracovní list byl pro žáky přehledný. Na závěrečné otázky žáci dokázali odpovědět. Ze zájmu žáků hodnotím tuto hodinu jako velice zdařilou.

Použitá literatura pro tvorbu laboratorního listu

  1. Dobroruka, L. J. a kol. Přírodopis I. Praha: Scientia, 1997. 127 s.

Materiály k nakopírování

Laboratorní práce: Pozorování perloočky

Zde je k nahlédnutí laboratorní list k tématu:Pokud se nezobrazí prohlížeč s náhledem laboratorního listu, ale pouze prázdná oblast, je třeba nainstalovat FlashPlayer 10 nebo vyššíPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Prezentace ve formátu DOC (MO Word)

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. |
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.