Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Pozorování strašilek a pakobylek (metodický list pro učitele)

upraveno podle DP L. Hradilové, 2002


Věk od 6. třídy
Trvání 60–90 minut
Organizace Práce ve skupinách po 4 žácích

Cíl

Pozorovat strašilku australskou a pakobylku indickou. Dokázat zařadit strašilku a pakobylku do zoologického systému. Vytvořit nákres strašilky či pakobylky s popisem vnější stavby těla. Zjistit, co je to mimeze. V literatuře vyhledat informace o způsobu života strašilek a pakobylek.

Materiál a pomůcky

Strašilky a pakobylky chovají někteří žáci sami doma. Ti je mohou přinést do hodiny a sdělit něco o jejich chovu, způsobu života apod. ostatním žákům.

Strašilky a pakobylky lze pořídit v některých zverimexech, na burze hmyzu či od jiného chovatele. Většinou se jejich cena pohybuje okolo 20 Kč

Informace o jejich způsobu života, chovu apod. jsou uvedené také na:

http://www.mujweb.cz/veda/strasilka/index.htm

http://www.harpagon.cz/strasilky/ (Ing. Jaromír Zajíček – © 2001)

Poznámky

Pracovní list lze zařadit v průběhu celého školního roku.

Motivace

  1. Učitel postupně charakterizuje strašilky a pakobylky
  2. Úkolem žáků je živočicha poznat
  3. Popis učitel přizpůsobí věku a znalostem žáků

Náměty

  • Padací a otáčecí reflex pakobylek (Altmann & Lišková, 1979)

Zhodnocení vlastní práce

Pracovní list jsem ověřovala v 9.ročníku. Z původně navržených 60 minut pro realizaci pracovního listu „Pozorování strašilek a pakobylek” se činnost prodloužila na 90 minut. Žáci měli řadu dotazů tykajících se chovu strašilek a pakobylek. Při vyplňování pracovního listu žáci pracovali s učebnicí přírodopisu (Černík, 1997), s předloženou literaturou a s texty http://www.mujweb.cz/veda/strasilka/index.htm. Žáci všem úkolů porozuměli. Pracovní list byl pro žáky přehledný. Tuto hodinu hodnotím z hlediska aktivity a zájmu žáků jako jednu z nejzajímavějších.

Použitá literatura pro tvorbu laboratorního listu

  1. Černík, V. a kol. Přírodopis II. Praha: SPN, 1997. 87 s.
  2. Jarklová, J., Pelikán, J. Ekologický slovník. Praha: Fortuna, 1999. 144 s.
  3. Dmitrijev, J. Hmyz. Praha: Lidové nakladatelství, 1987.192 s.

Materiály k nakopírování

Laboratorní práce: Pozorování strašilek a pakobylek

Zde je k nahlédnutí laboratorní list k tématu:Pokud se nezobrazí prohlížeč s náhledem laboratorního listu, ale pouze prázdná oblast, je třeba nainstalovat FlashPlayer 10 nebo vyššíPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Prezentace ve formátu DOC (MO Word)

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. |
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.