Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Obsah vody v plodnicích hub (metodický list pro učitele)

upraveno podle DP M. Plchové, 2003


Doporučení dlouhodobé pozorování
Věk od 6. třídy
Trvání usušení několik dní, samotná práce a vypracování protokolu 15 minut
Organizace individuální práce, popřípadě práce ve dvojicích

Cíl

Seznámit se s jednou z podmínek růstu plodnic a tím je dostatek vláhy. Zjistit, kolik gramů váží vzorek čerstvých hub a kolik stejný vzorek usušený. Z rozdílu obou hmotností pak vypočítat obsah vody v houbách.

Materiál a pomůcky

Pokud máme možnost, nasbíráme čerstvé houby v lese. Používáme pouze houby nejedovaté! Plodnice hub lze také koupit, např. žampion ovčí (Agaricus arvensis). Do provedení pokusu je dobré uchovat houby v lednici.

Teoretický úvod

Plodnice vyrůstají z velmi rozvětveného podhoubí, které je tvořeno jemnými vlákénky. Pro růst plodnic je v první řadě podmínkou dostatek vláhy. Některé plodnice hub obsahují až 95 % vody. K růstu potřebují houby většinou i teplo. Známe však i houby, které k tvorbě plodnic vyžadují chladné počasí. Patří k nim některé čirůvky, penízovka sametonohá nebo hlíva ústřičná. Světlo není na rozdíl od zelených rostlin pro růst plodnic důležité.

Poznámky

Pokud jsou plodnice větších rozměrů a sušení by trvalo déle, než bychom chtěli, houby můžeme před sušením rozkrájet na menší kousky.

Náměty

Starší žáci mohou ze zjištěného obsahu vody v houbách vypočítat, kolik procent hmotnosti voda v houbách zaujímá.


Zhodnocení vlastní práce

Obtížnost úlohy, porozumění

Velmi jednoduchá a krátká úloha.

Problémy při práci

Žádné problémy.

Zájem dětí

Žáci pracovali se zájmem.

Zhodnocení laboratorních listů

Nejčastější chyby

  1. Někteří žáci si výsledky vymysleli nebo je opsali od vedlejší třídy.

Použitá literatura pro tvorbu laboratorního listu

  1. Černík V. a kol., 1999

Materiály k nakopírování

Laboratorní práce: Obsah vody v plodnicích hub

Zde je k nahlédnutí laboratorní list k tématu:Pokud se nezobrazí prohlížeč s náhledem laboratorního listu, ale pouze prázdná oblast, je třeba nainstalovat FlashPlayer 10 nebo vyššíPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Prezentace ve formátu DOC (MO Word)

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. |
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.