Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Život s autem

Současná výuka na základních a středních školách prochází výraznými koncepčními změnami. K inovativním krokům ve škole patří i integrace předmětů, kladení důraz na syntetické znalosti a použitelnost nabytých dovedností v praktickém životě.

Téma „Život s autem“ vychází z naší denní reality používání auta jako dopravního prostředku. Autoři se zamýšlejí nad širšími souvislostmi automobilové dopravy: její historií, principem fungování, výrobou aut a jejím rozmístěním ve světě, potřebou paliva, jeho těžbou, zpracováním a přepravou, souvisejícími ekologickými dopady dopravy na krajinu a ovzduší. Důležitou částí je aktivní a pasivní bezpečnost provozu. Téma pak uzavírá nástin vizí budoucí automobilové dopravy. Jednotlivé kapitoly jsou uzavřeny otázkami k zamyšlení a odkazy na připravené pracovní a metodické listy.

Doufáme, že e-learningový kurz pomůže studentům a učitelům přírodovědných předmětů na základních a středních školách v integraci vědomostí a dovedností z oblasti přírodních věd a zároveň dá jim samotným možnost nahlédnout do přírodovědných oborů, které sami nestudovali.

Tematický obrázek – Dálnice Tematický obrázek – hiustorický vůz
Tematický obrázek – Křížení D1 a D2, zdroj: maps.google.com
Tematický obrázek – Americká dálnice Tematický obrázek – Tankovací pistole
Kolektiv autorů |
Katedra geografie – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.