Doktorský studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná výchova

Atribut: DP_VU_povinnost, DP_VU_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru jeden z nabízených.

Vážení studenti a studentky, zde máte přehled povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů vztahujících se ke 3-letému doktorskému studijnímu programu Výtvarná výchova. Toto je pouze doporučený plán studia. V doktorském studiu si můžete volit předměty tak, aby to korespondovalo s tematickým postupem vašeho studia a postupem při zpracování disertační práce.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_MVP1 Metodologie vědecké práce 1
T. Janík, V. Švec, K. Vlčková 0/0/10 z 4
VVDR_OOO1 Odborná orientace v oboru 1
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 5
VVDR_PDP1 Příprava disertační práce 1
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, V. Švalbach, H. Stehlíková Babyrádová // k 15

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU
J. Vacek, J. Kollárová 0/2/0 zk 7
RCSZ_FJC1 Francouzský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU
P. Kellnerová, J. Kollárová, J. Vacek 0/0/0 zk 7
RCSZ_NJC1 Německý jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU a zájemce z PdF MU. Kurz předpokládá znalosti NJ na úrovni B2.
E. Dunowski, M. Mészárosová, J. Kollárová, J. Vacek 0/0/0 zk 7

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_MVP2 Metodologie vědecké práce 2
T. Janík, V. Švec, K. Vlčková 0/0/10 zk 4
VVDR_OOO2 Odborná orientace v oboru 2
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 5
VVDR_PDP2 Příprava disertační práce 2
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 15

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_DDU Dějiny umění 20 století
R. Horáček 0/0/10 zk 9
VVDR_DZU Zprostředkování umění
R. Horáček 0/0/10 zk 9

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_OOO3 Odborná orientace v oboru 3
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 5
VVDR_PDP3 Příprava disertační práce 3
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 15

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_DE Estetika
J. Střítecký 0/0/10 zk 9
VVDR_DFU Filozofie umění
J. Zouhar 0/0/10 zk 9

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_OOO4 Odborná orientace v oboru 4
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 5
VVDR_PDP4 Příprava disertační práce 4
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 15

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_DFK Filozofie kultury
R. Rybář 0/0/10 zk 9

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_OOO5 Odborná orientace v oboru 5
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 5
VVDR_PDP5 Příprava disertační práce 5
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 15

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_DPU Psychologie umění
E. Řehulka 0/0/10 zk 9

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_OOO6 Odborná orientace v oboru 6
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 5
VVDR_PDP6 Příprava disertační práce 6
J. Eliška, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, H. Stehlíková Babyrádová, V. Švalbach // k 15

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VVDR_DTV Teorie výtvarné výchovy
H. Stehlíková Babyrádová 0/0/10 zk 9

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.