Doktorský studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika

Atribut: DP_PE_povinnost, DP_PE_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Vážení studenti a studentky, zde máte přehled povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů vztahujících se ke 3-letému doktorskému studijnímu programu D Pedagogika

1. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_FVV1

Filosofie výchovy 1

V. Jůva, J. Maňák, R. Šíp

0/0/10

z

2

 

PdDR_MTV1

Moderní teorie vzdělávání 1

O. Šimoník, P. Najvar

2/0/10

z

2

 

PdDR_MVP1

Metodologie vědecké práce 1

T. Janík, V. Švec

0/0/10

z

3

 

PdDR_OOO1

Odborná orientace v oboru 1

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Beránek, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, prof. Dr. hab. Paweł Płusa, B. Rychnovský, P. Sládek, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

5

 

PdDR_PDP1

Příprava disertační práce 1

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, Univ. Prof. Dr. Martin Jäggle, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, prof. Dr. hab. Paweł Płusa, B. Rychnovský, P. Sládek, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

15

 

1. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

1. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

 

2. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_FVV2

Filosofie výchovy 2

J. Maňák, S. Střelec, R. Šíp

0/0/10

zk

4

předp. PdDR_FVV1

PdDR_MTV2

Moderní teorie vzdělávání 2

O. Šimoník, J. Šťáva, H. Filová

2/0/10

zk

4

 

PdDR_MVP2

Metodologie vědecké práce 2

T. Janík, V. Švec, K. Vlčková

0/0/10

zk

6

předp. PdDR_MVP1

PdDR_OOO2

Odborná orientace v oboru 2

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

5

 

PdDR_PDP2

Příprava disertační práce 2

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

15

předp. PdDR_PDP1

2. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

2. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

 

3. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_KKM1

Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 1

J. Němec, K. Vlčková

0/0/10

z

3

předp. PdDR_MVP2

PdDR_OOO3

Odborná orientace v oboru 3

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, Univ. Prof. Dr. Martin Jäggle, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, B. Rychnovský, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

5

 

PdDR_PDP3

Příprava disertační práce 3

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, B. Rychnovský, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

15

 

PdDR_PPs

Pedagogická psychologie

R. Kohoutek, E. Řehulka

0/0/10

zk

6

 

PdDR_STV1

Soudobé otázky teorie výchovy 1

H. Horká, S. Střelec, P. Najvar

0/0/10

z

2

 

3. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_AJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium

S. Hanušová

//

zk

3

 

PdDR_FJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium

M. Poučová

//

zk

3

 

PdDR_NJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium

J. Baroková

//

zk

3

 

PdDR_RJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium

S. Koryčánková

//

zk

3

 

 

 

 

 

 

PdDR_SJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Španělský jazyk pro doktorské studium

V. De Azevedo Camacho, A. Simbartlová

//

zk

3

 

3. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

 

4. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_KKM2

Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 2

J. Němec

0/0/10

zk

6

předp. PdDR_KKM1

PdDR_OOO4

Odborná orientace v oboru 4

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

5

 

PdDR_PDP4

Příprava disertační práce 4

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

15

 

PdDR_STV2

Soudobé otázky teorie výchovy 2

H. Horká, S. Střelec, P. Najvar

0/0/10

zk

4

 

4. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

RCSZ_AJC1

Anglický jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

J. Vacek, J. Kollárová

0/2/0

zk

7

 

RCSZ_FJC1

Francouzský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

P. Kellnerová, J. Kollárová, J. Vacek

0/0/0

zk

7

 

RCSZ_NJC1

Německý jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF a zájemce z ostatních fakult MU se znalostmi NJ na úrovni B2 a výše.

R. Herout, J. Kollárová, J. Vacek

0/2/0

zk

7

 

RCSZ_RJC1

Ruský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

J. Kollárová, J. Vacek

0/0/0

zk

7

 

RCSZ_SJC1

Španělský jazyk pro doktorské studium

V. De Azevedo Camacho, A. Simbartlová

//

zk

7

 

4. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

 

5. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_OOO5

Odborná orientace v oboru 5

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, B. Rychnovský, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

5

 

PdDR_PDP5

Příprava disertační práce 5

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, B. Rychnovský, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

15

 

5. semestr - povinně volitelné

Student zapisuje dva předměty z nabízených

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_APOD

Aktuální problémy oborových didaktik

R. Blažková, S. Hanušová, T. Janík, V. Janíková, E. Minářová, V. Mužík, P. Najvar, S. Novák, N. Sieglová, J. Trna

0/0/10

zk

7

 

PdDR_ASTZ

Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků

J. Maňák, P. Najvar

0/0/10

zk

7

 

PdDR_ASVV

Alternativní směry ve výchově vzdělávání

H. Horká, R. Pospíšil

0/0/10

zk

7

 

PdDR_DZT

Diagnostika žáka a třídy

M. Kubiatko, V. Švec

0/0/10

zk

7

 

PdDR_EV

Environmentální výchova

H. Horká

0/0/10

k

7

 

PdDR_PDT

Pedeutologie

V. Švec, M. Píšová

0/0/10

zk

7

 

PdDR_PKSS

Kurikulární studia

J. Maňák, P. Knecht

0/0/10

zk

7

 

PdDR_PRP

Primarní pedagogika

H. Horká, P. Najvar

0/0/10

zk

7

 

PdDR_SM

Školní management

J. Šťáva, P. Najvar

0/0/10

zk

7

 

PdDR_SOP

Sociální pedagogika

J. Němec

0/0/10

zk

7

 

PdDR_TPVM

Teorie a praxe výukových metod

J. Maňák, P. Najvar

0/0/10

zk

7

 

PdDR_TRV

Teorie rodinné výchovy

S. Střelec, P. Najvar

0/0/10

zk

7

 

5. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

 

6. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_OOO6

Odborná orientace v oboru 6

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, Z. Lososová, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

5

 

PdDR_PDP6

Příprava disertační práce 6

J. Beránek, J. Dan, H. Filová, Z. Friedmann, S. Hanušová, E. Hofmann, H. Horká, P. Chalupa, V. Janíková, N. Krsková, J. Maňák, J. Němec, S. Novák, M. Přadka, E. Řehulka, N. Sieglová, V. Smékal, J. Strach, S. Střelec, O. Šimoník, J. Šťáva, V. Švec, J. Trna, J. Vaculík, M. Valach, J. Veselá, J. Chvalina, T. Janík, R. Kohoutek, J. Kratochvílová, H. Kyloušková, Z. Lososová, E. Minářová, P. Mühlpachr, V. Mužík, M. Pavlovská, doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., K. Vlčková, prof. PhDr. Arnošt Wahla, CSc.

//

k

15

 

6. semestr - povinně volitelné

Student zapisuje dva předměty z nabízených

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.

PdDR_APOD

Aktuální problémy oborových didaktik

R. Blažková, S. Hanušová, T. Janík, V. Janíková, E. Minářová, V. Mužík, S. Novák, N. Sieglová, J. Trna

0/0/10

zk

7

 

PdDR_ASTZ

Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků

J. Maňák, P. Najvar, S. Střelec

0/0/10

zk

7

 

PdDR_ASVV

Alternativní směry ve výchově vzdělávání

H. Horká, R. Pospíšil

0/0/10

zk

7

 

PdDR_DZT

Diagnostika žáka a třídy

J. Kratochvílová, M. Kubiatko, V. Švec

0/0/10

zk

7

 

PdDR_EV

Environmentální výchova

H. Horká

0/0/10

k

7

 

PdDR_PDT

Pedeutologie

T. Janík, V. Švec

0/0/10

zk

7

 

PdDR_PKSS

Problémy kurikula v současné škole

T. Janík, J. Maňák

0/0/10

zk

7

 

PdDR_PRP

Primární pedagogika

H. Filová, J. Havel, H. Horká

0/0/10

zk

7

 

PdDR_SM

Školní management

J. Šťáva

0/0/10

zk

7

 

PdDR_SOP

Sociální pedagogika

J. Němec

0/0/10

zk

7

 

PdDR_TPVM

Teorie a praxe výukových metod

J. Maňák, P. Najvar

0/0/10

zk

7

 

PdDR_TRV

Teorie rodinné výchovy

S. Střelec

0/0/10

zk

7

 

6. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Učitelé

Rozsah

Uk.

Kr.