Doktorský studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika

Atributy: DSPE_HTEP_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Vážení studenti a studentky, zde máte přehled povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů vztahujících se ke 3-letému doktorskému studijnímu oboru Hudební teorie a pedagogika

1. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_ETU1

Estetika a obecná teorie umění 1

 

0/0/0

z

4

HVDR_HPE1

Hudební pedagogika 1

 

0/0/0

z

4

HVDR_HPS1

Hudební psychologie 1

 

0/0/0

z

4

HVDR_OOO1

Odborná orientace v oboru 1

 

0/0/0

k

5

HVDR_PDP1

Příprava disertační práce 1

 

0/0/0

k

15

1. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

1. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_PN

Počítačová notografie

 

//

k

3

 

2. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_ETU2

Estetika a obecná teorie umění 2

HVDR_ETU1

0/0/0

zk

5

HVDR_HPE2

Hudební pedagogika 2

HVDR_HPE1

0/0/0

zk

5

HVDR_HPS2

Hudební psychologie 2

HVDR_HPS1

0/0/0

zk

5

HVDR_OOO2

Odborná orientace v oboru 2

 

0/0/0

k

5

HVDR_PDP2

Příprava disertační práce 2

 

0/0/0

k

15

2. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

2. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

3. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_ASS1

Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 1

 

0/0/0

z

4

HVDR_OOO3

Odborná orientace v oboru 3

 

0/0/0

k

5

HVDR_PDP3

Příprava disertační práce 3

 

0/0/0

k

15

HVDR_VDU1

Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 1

 

0/0/0

z

4

3. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_SAN1

Sémantická analýza hudebního díla 1

 

0/0/0

z

3

HVDR_SHK1

Sociologické aspekty hudební kultury 1

 

0/0/0

z

3

RCSZ_AJC1

Anglický jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU

 

0/2/

zk

7

RCSZ_FJC1

Francouzský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

 

0/0/0

zk

7

RCSZ_NJC1

Německý jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU a zájemce z PdF MU. Kurz předpokládá znalosti NJ na úrovni B2.

 

0/0/0

zk

7

RCSZ_RJC1

Ruský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

 

0/0/0

zk

7

3. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_PN

Počítačová notografie

 

//

k

3

 

4. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_ASS2

Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 2

HVDR_ASS1

0/0/0

zk

5

HVDR_OOO4

Odborná orientace v oboru 4

 

0/0/0

k

5

HVDR_PDP4

Příprava disertační práce 4

 

0/0/0

k

15

HVDR_VDU2

Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 2

HVDR_VDU1

0/0/0

zk

4

4. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_SAN2

Sémantická analýza hudebního díla 2

HVDR_SAN1

0/0/0

k

3

HVDR_SHK2

Sociologické aspekty hudební kultury 2

HVDR_SHK1

0/0/0

k

3

4. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

5. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_OOO5

Odborná orientace v oboru 5

 

0/0/0

k

5

HVDR_PDP5

Příprava disertační práce 5

 

0/0/0

k

15

5. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_AJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

5

HVDR_FJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

5

HVDR_NJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

5

HVDR_RJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

5

HVDR_VU

Výtvarné umění dvacátého století

 

0/0/0

zk

5

5. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_PN

Počítačová notografie

 

//

k

3

 

6. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

HVDR_OOO6

Odborná orientace v oboru 6

 

0/0/0

k

5

HVDR_PDP6

Příprava disertační práce 6

 

0/0/0

k

15

6. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

6. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.