Doktorský studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika

Atributy: DPD4_SOCP_2014

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
student v průběhu studia volí alespoň jeden předmět z nabídky povinně volitelných předmětů. Celkový počet kreditů požadovaných za celé studium je minimálně 240.

Vážení studenti a studentky, zde máte přehled povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů vztahujících se ke 4-letému doktorskému studijnímu oboru Sociální pedagogika

1. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

PDR_FVV1

Filosofie výchovy 1

 

0/0/10

z

2

PDR_MVP1

Metodologie vědecké práce 1

 

0/0/10

z

2

PDR_PER1

Pedagogika jako věda o edukační realitě 1

 

2//

z

3

SODR_OOO1

Odborná orientace v oboru 1

 

//

k

5

SODR_PDP1

Příprava disertační práce 1

 

//

k

15

1. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

1. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

2. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

PDR_FVV2

Filosofie výchovy 2

PDR_FVV1

0/0/10

zk

3

PDR_MVP2

Metodologie vědecké práce 2

PDR_MVP1

0/0/10

zk

5

PDR_PER2

Pedagogika jako věda o edukační realitě 2

PDR_PER1

2//

z

3

SODR_OOO2

Odborná orientace v oboru 2

 

//

k

3

SODR_PDP2

Příprava disertační práce 2

 

//

k

15

2. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

2. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

3. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

PDR_KKM1

Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 1

PDR_MVP2

0/0/10

z

2

PDR_PER3

Pedagogika jako věda o edukační realitě 3

PDR_PER2

2//

zk

8

SODR_OOO3

Odborná orientace v oboru 3

 

//

k

5

SODR_PDP3

Příprava disertační práce 3

 

//

k

15

3. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

RCSZ_AJC1

Anglický jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU

 

0/2/

zk

7

RCSZ_FJC1

Francouzský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

 

0/0/0

zk

7

RCSZ_NJC1

Německý jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU a zájemce z PdF MU. Kurz předpokládá znalosti NJ na úrovni B2.

 

0/0/0

zk

7

RCSZ_RJC1

Ruský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

 

0/0/0

zk

7

RCSZ_SJC1

Španělský jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

7

3. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

4. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

PDR_KKM2

Kvantitativní a kvalitativní metody vědeckého výzkumu 2

PDR_KKM1

0/0/10

zk

3

SODR_APS1

Aplikovaná sociální psychologie 1

 

//10

z

2

SODR_OOO4

Odborná orientace v oboru 4

 

//

k

3

SODR_PDP4

Příprava disertační práce 4

 

//

k

15

SODR_SOP1

Sociální pedagogika 1

 

//10

z

2

4. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

4. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

5. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SODR_APS2

Aplikovaná sociální psychologie 2

 

//10

zk

8

SODR_MSP1

Metodologie sociální pedagogiky 1

 

//10

k

4

SODR_OOO5

Odborná orientace v oboru 5

 

//

k

5

SODR_PDP5

Příprava disertační práce 5

 

//

k

15

SODR_SOP2

Sociální pedagogika 2

 

//10

zk

8

5. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

PDR_AJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

3

PDR_FJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

3

PDR_NJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

3

PDR_RJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

3

PDR_SJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 - Španělský jazyk pro doktorské studium

 

//

zk

3

5. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

6. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SODR_MSP2

Metodologie sociální pedagogiky 2

 

//10

k

4

SODR_OOO6

Odborná orientace v oboru 6

 

//

k

3

SODR_PDP6

Příprava disertační práce 6

 

//

k

15

6. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SODR_MV

Multikulturní výchova

 

//10

k

5

SODR_PAT

Sociální patologie

 

//10

k

5

SODR_PVC

Pedagogika volného času

 

//10

k

5

6. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

7. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SODR_OOO7

Odborná orientace v oboru 7

 

//

k

5

SODR_PDP7

Příprava disertační práce 7

 

//

k

15

7. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

7. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

8. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SODR_OOO8

Odborná orientace v oboru 8

 

//

k

3

SODR_PDP8

Příprava disertační práce 8

 

//

k

15

8. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

8. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.