Doktorský studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika

Atributy: DSPD_SPZP_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Vážení studenti a studentky, zde máte přehled povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů vztahujících se ke 3-letému doktorskému studijnímu oboru Speciální pedagoika

1. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SPDR_ISPD

Integrativní speciální pedagogika

 

20//

zk

10

SPDR_MTO1

Metodologie 1

 

/25/

zk

8

SPDR_OOO1

Odborná orientace v oboru 1

 

//

k

3

SPDR_PDP1

Příprava dizertační práce 1

 

0/0/0

k

15

1. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

1. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

2. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SPDR_FILA

Filozofie výchovy a vzdělávání

 

20//

zk

5

SPDR_OOO2

Odborná orientace v oboru 2

 

//

k

3

SPDR_PDP2

Příprava dizertační práce 2

 

0/0/0

k

15

2. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

2. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

3. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SPDR_OOO3

Odborná orientace v oboru 3

 

//

k

3

SPDR_PDP3

Příprava dizertační práce 3

 

0/0/0

k

15

SPDR_PPSO

Patopsychologie

 

20//

zk

6

3. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SPDR_VZAD

Specializace - širší vědní základ - Adiktologie

 

30//

zk

10

SPDR_VZET

Specializace - širší vědní základ - Etopedie

 

30//

zk

10

SPDR_VZLO

Specializace - širší vědní základ - Logopedie

 

30//

zk

10

SPDR_VZOF

Specializace - širší vědní základ - Oftalmopedie

 

30//

zk

10

SPDR_VZPS

Specializace - širší základ - Psychopedie

 

30//

zk

10

SPDR_VZPU

Specializace - širší vědní základ - Specifické poruchy učení

 

30//

zk

10

SPDR_VZSO

Specializace - širší vědní základ - Somatopedie

 

30//

zk

10

SPDR_VZSU

Specializace - širší vědní základ - Surdopedie

 

30//

zk

10

3. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

4. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SPDR_OOO4

Odborná orientace v oboru 4

 

//

k

3

SPDR_PDP4

Příprava dizertační práce 4

 

0/0/0

k

15

SPDR_SVO1

Specializace vědního oboru 1

 

//10

zk

5

SPDR_SVO2

Specializace vědního oboru 2

 

//10

zk

5

4. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

4. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

5. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SPDR_OOO5

Odborná orientace v oboru 5

 

//

k

3

SPDR_PDP5

Příprava dizertační práce 5

 

0/0/0

k

15

SPDR_SVO3

Specializace vědního oboru 3

 

//10

zk

5

SPDR_SVO4

Specializace vědního oboru 4

 

0/0/10

zk

5

5. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

RCSZ_AJC1

Anglický jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU

 

0/2/

zk

7

RCSZ_FJC1

Francouzský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

 

0/0/0

zk

7

RCSZ_NJC1

Německý jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PdF MU a zájemce z PdF MU. Kurz předpokládá znalosti NJ na úrovni B2.

 

0/0/0

zk

7

RCSZ_RJC1

Ruský jazyk pro doktorské studium
Pozn.: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU

 

0/0/0

zk

7

5. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

 

6. semestr - povinné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SPDR_MTO2

Metodologie 2

 

//20

zk

8

SPDR_OOO6

Odborná orientace v oboru 6

 

//

k

3

SPDR_PDP6

Příprava dizertační práce 6

 

0/0/0

k

15

6. semestr - povinně volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

6. semestr - volitelné

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Rozsah

Uk.

Kr.

SPDR_AJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 Anglický jazyk

 

20//

zk

3

SPDR_FJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 Francouzský jazyk

 

20//

zk

3

SPDR_NJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 Německý jazyk

 

20//

zk

3

SPDR_RJB1

Cizí jazyk na úrovni B1 Ruský jazyk

 

20//

zk

3