Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ - dvouletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ1RC_DI1A Didaktika 1A H. Havlíčková (cvičící) z 0/0/24 4
AJ1RC_FFOA Fonetika a fonologie A G. Oaklandová (cvičící) k 0/0/24 4
AJ1RC_GRAA Gramatika A J. Hásková (cvičící) z 0/0/24 4
AJ1RC_JC1A Jazyková cvičení 1A J. Hásková (cvičící) z 0/0/24 4

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ1RC_DI1B Didaktika 1B H. Havlíčková (cvičící) k 0/0/24 4
AJ1RC_FFOB Fonetika a fonologie B A. Oakland (cvičící) zk 0/0/24 5
AJ1RC_GRAB Gramatika B S. Hanušová (cvičící) z 0/0/24 4
AJ1RC_JC1B Jazyková cvičení 1B J. Hásková (cvičící) zk 0/0/24 5

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ1RC_DARA Dějiny a reálie A I. Přibylová (cvičící) z 0/0/12 2
AJ1RC_DI2A Didaktika 2A S. Hanušová (cvičící) z 0/0/24 4
AJ1RC_JC2A Jazyková cvičení 2A J. Hásková (cvičící), J. Suchý (cvičící) z 0/0/36 5
AJ1RC_LDM1 Literatura pro děti 1 I. Přibylová (cvičící) z 0/0/12 2
AJ1RC_PPRA Psaný projev J. Hásková (cvičící) z 0/0/12 2

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ1RC_DARB Dějiny a reálie B A. Oakland (cvičící) z 0/0/12 2
AJ1RC_DI2B Didaktika 2B J. Suchý (cvičící) z 0/0/24 4
AJ1RC_JC2B Jazyková cvičení 2B S. Hanušová (cvičící) zk 0/0/36 6
AJ1RC_LDM2 Literatura pro děti B I. Přibylová (cvičící) k 0/0/12 2
AJ1RC_PPRB Psaný projev J. Suchý (cvičící) z 0/0/12 2

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty