DAP Anglický jazyk a literatura pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ2RC_DRVB Dějiny a reálie Velké Británie P. Doležel (cvičící) z 0/0/12 2
AJ2RC_FF1A Fonetika a fonologie A G. Oaklandová (cvičící) z 0/0/24 4
AJ2RC_GR1A Gramatika A I. Adámková (cvičící) z 0/0/24 4
AJ2RC_PJ1A Practical Language 1A Z. Janík (cvičící), J. Suchý (cvičící) z 0/0/36 8

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ2RC_FF1B Fonetika a fonologie B G. Oaklandová (cvičící), J. Ondráček (cvičící) zk 0/0/24 6
AJ2RC_GR1B Gramatika B I. Adámková (cvičící) z 0/0/12 4
AJ2RC_PJ1B Practical Language 1B Z. Janík (cvičící) zk 0/0/36 8
AJ2RC_SYN1 Syntax 1 I. Adámková (cvičící) zk 0/0/12 5

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ2RC_PRON Pronunciation Practice J. Ondráček (cvičící) z 0/0/12 2

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ2RC_PR2A Practical Language 2A S. Hanušová (cvičící) z 0/0/24 4
AJ2RC_STAL Old and Middle English Literature L. Podroužková (přednášející) k 0/0/24 5
AJ2RC_SYN2 Syntax I. Adámková (cvičící) z 0/0/24 4
AJ2RC_UVLI Introduction to Literature L. Podroužková (cvičící) z 0/0/12 2
AJ2RC_ZJAZ Introduction to Linguistics H. Havlíčková (cvičící) z 0/0/12 2

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ2RC_DI2B Methodology P. Clifford (cvičící) z 0/0/12 2
AJ2RC_FUKS Functional and Communicative Syntax O. Dontcheva-Navratilova (cvičící) k 0/0/12 4
AJ2RC_NOAL Modern English Literature P. Doležel (cvičící) k 0/0/24 5
AJ2RC_PR2B Practical Language S. Hanušová (cvičící) z 0/0/24 4
AJ2RC_SYN3 Syntax 3 S. Čapková (cvičící) zk 0/0/24 5

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ2RC_AMLI American Literature I I. Přibylová (cvičící) k 0/0/24 4
AJ2RC_ASC2 History and Culture of English Speaking Countries Z. Janík (cvičící) z 0/0/12 2
AJ2RC_DI3A Methodology J. Suchý (cvičící) k 0/0/24 4
AJ2RC_LEX Lexicology O. Dontcheva-Navratilova (cvičící) k 0/0/24 4
AJ2RC_PR3A Practical Language S. Hanušová (cvičící) zk 0/0/12 4

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ2RC_AMLI American Literature 2 L. Podroužková (cvičící) k 0/0/24 4
AJ2RC_DI3B Methodology J. Suchý (cvičící) zk 0/0/24 4
AJ2RC_STYL Stylistics O. Dontcheva-Navratilova (cvičící) k 0/0/24 4
AJ2RC_TEST Základy testování T. Váňová (cvičící) z 0/0/12 4
AJ2RC_ZP Final Thesis S. Hanušová (cvičící) z 0/0/12 4

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty