ZSS Anglický jazyk pro střední školy - jednoletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ3DC_AAL1 Angloamerická literatura 20. století 1 P. Doležel (cvičící) k 0/0/24 4
AJ3DC_DIDA Didaktika S. Hanušová (cvičící), J. Suchý (cvičící) k 0/0/24 4
AJ3DC_LSTY Stylistika R. Vogel (cvičící) z 0/0/12 4

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ3DC_LDML Literatura pro děti I. Přibylová (cvičící) k 0/0/12 4
AJ3DC_POLI Populární literatura I. Přibylová (cvičící) z 0/0/12 4

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
AJ3DC_AAL2 Angloamerická literatura 20.st. 2 I. Přibylová (cvičící) k 0/0/24 4
AJ3DC_HVAJ Historický vývoj anglického jazyka J. Hladký (cvičící), J. Ondráček (cvičící) k 0/0/24 4
AJ3DC_PRAG Pragmatika R. Povolná (cvičící) z 0/0/12 4
AJ3DC_TRCV Translatologická cvičení T. Váňová (cvičící) z 0/0/12 4
AJ3DC_ZAVP Závěrečná práce S. Hanušová (cvičící) z 0/0/12 4

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty