Arteterapie

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
ARTKC_DEU1 Dějiny umění 1 R. Horáček (přednášející) k 0/0/10 3
ARTKC_KERt Keramická tvorba P. Vláčilová (cvičící) zk 0/0/10 8
ARTKC_PSYo Psychologie osobnosti O. Čačka (přednášející) zk 0/0/20 7
ARTKC_TEOa Teorie arteterapie H. Babyrádová (přednášející) z 0/0/8 3
ARTKC_TERt Terapie tancem D. Skoumal (cvičící) z 0/0/10 3
ARTKC_VTVt Výtvarné techniky P. Vláčilová (cvičící) z 0/0/16 6

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
ARTKC_DEU2 Dějiny umění 2 R. Horáček (přednášející) k 0/0/10 3
ARTKC_FILk Filozofie kultury R. Rybář (přednášející) k 0/0/8 3
ARTKC_FYZt Fyzioterapie D. Rusková (cvičící) z 0/0/12 3
ARTKC_GRAg Grafognostika Mašková (přednášející) z 0/0/8 3
ARTKC_MUZt Muzikoterapie M. Břicháčková (přednášející) z 0/0/8 4
ARTKC_PSYk Psychologie kultury O. Čačka (přednášející) z 0/0/10 3
ARTKC_TERp Terapie pohybem Jasyčková (cvičící) z 0/0/12 4
ARTKC_VYVp Vývojová psychologie O. Čačka (přednášející) zk 0/0/20 7

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
ARTKC_DRTe Dramaterapie M. Pavlovská (přednášející) z 0/0/12 4
ARTKC_MOU1 Moderní umění 1 R. Horáček (přednášející) z 0/0/8 3
ARTKC_PRTe Projektivní techniky I. Šmahel (cvičící) z 0/0/8 2
ARTKC_PSAt Psychiatrie Tichá (přednášející) k 0/0/8 4
ARTKC_PSIm Psychologie imaginativní výchovy O. Čačka (přednášející) k 0/0/10 8
ARTKC_PSTe Psychoterapie Tichá (přednášející) k 0/0/8 4
ARTKC_PSYm Psychologické metody O. Čačka (přednášející) z 0/0/4 2
ARTKC_TEDr Techniky dramatické výchovy J. Zajíček (cvičící) z 0/0/18 2

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
ARTKC_ATPr Arteterapeutická praxe P. Vláčilová (cvičící) z 0/0/24 8
ARTKC_KOZp Konzultace závěrečné práce Všichni učitelé z 0/0/14 6
ARTKC_MEAr Metodika arteterapie P. Vláčilová (přednášející) k 0/0/10 8
ARTKC_MOU1 Moderní umění 1 R. Horáček (přednášející) k 0/0/8 4
ARTKC_OUTe Ověřování účinnosti terapie O. Čačka (cvičící) z 0/0/6 4

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

DOBÍHAJÍCÍ PROGRAM ARTETERAPIE

PODZIM 2004 - 6. SEMESTR

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
ARTKC_KNZp Konzultace závěrečné práce   z 0/0/36 6
ARTKC_MOU2 Moderní umění 2 R. Horáček (přednášející) k 0/0/8 4
ARTKC_MuTe Muzikoterapie M. Břicháčková (přednášející) z 0/0/8 5
ARTKC_TEPo Terapie pohybem H. Jasyčková (cvičící) z 0/0/8 5
ARTKC_VYDr Výchova dramatem M. Pavlovská (cvičící) z 0/0/10 5
ARTKC_ZVMY Základy výtvarného myšlení H. Babyrádová (přednášející) z 0/0/10 5

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty