ZSS Český jazyk a literatura pro střední školy - jednoletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
CJ3DC_JDC1 Didaktika českého jazyka na střední škole 1 J. Obrovská (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_JHM1 Historická mluvnice českého jazyka 1 H. Borovská (přednášející), K. Fic (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_JOn1 Onomastika 1 R. Šrámek (přednášející), R. Šrámek (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_JSp1 Současné slovotvorné postupy 1 I. Martinec (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_JTx1 Textová syntax 1 H. Borovská (přednášející), I. Kolářová (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_LAV1 Avantgarda 20. a 30. let I J. Rambousek (přednášející) z 0/0/4 2
CJ3DC_LCPr Česká próza 90. let 20. století M. Chocholatý (přednášející) k 0/0/6 2
CJ3DC_LDL1 Didaktika literatury pro střední školy M. Chocholatý (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_LLDM Literatura pro děti a mládež v uplynulém desetiletí N. Sieglová (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_LNP1 Nové poznatky o dějinách české literatury I J. Rambousek (přednášející) z 0/0/4 2
CJ3DC_LOZ1 Opomíjené žánry v uplynulém desetiletí I J. Poláček (přednášející) z 0/0/4 2

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
CJ3DC_JDC2 Didaktika českého jazyka na střední škole 2 J. Obrovská (přednášející) k 0/0/6 2
CJ3DC_JHM2 Historická mluvnice českého jazyka 2 H. Borovská (přednášející), K. Fic (přednášející) k 0/0/6 2
CJ3DC_JOn2 Onomastika 2 R. Šrámek (přednášející), R. Šrámek (přednášející) k 0/0/6 2
CJ3DC_JSP2 Současné slovotvorné postupy 2 I. Martinec (přednášející) k 0/0/6 2
CJ3DC_JTx2 Textová syntax 2 I. Kolářová (přednášející) k 0/0/6 2
CJ3DC_LAV2 Avantgarda 20. a 30. let II J. Rambousek (přednášející) k 0/0/4 2
CJ3DC_LCDr České drama 90. let 20. století D. Kroča (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_LCPo Česká poezie 90. let 20. století M. Chocholatý (přednášející) k 0/0/6 2
CJ3DC_LNP2 Nové poznatky o dějinách české literatury II J. Rambousek (přednášející) k 0/0/4 2
CJ3DC_LOV Aktuální otázky literární vědy P. Jiráček (přednášející) z 0/0/6 2
CJ3DC_LOZ2 Opomíjené žánry v uplynulém desetiletí II J. Poláček (přednášející) z 0/0/4 2

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty