DPS Český jazyk pro učitele 1. stupně ZŠ vzdělané na slovenských školách

1. semestr - 4. semestr

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
CJPKC_CjC1 Současný český jazyk I - fonetika, fonologie, obecná poučení o jazyce, morfologie K. Ondrášková (přednášející) zk 0/0/0 2
CJPKC_CjC2 Současný český jazyk II - lexikologie a tvoření slov I. Martinec (přednášející) zk 0/0/0 2
CJPKC_CjC3 Současný český III - syntax I. Kolářová (přednášející) zk 0/0/0 2
CJPKC_CjC4 Současný český jazyk IV - stylistika E. Minářová (přednášející) zk 0/0/0 2
CJPKC_LLPM Literatura pro mládež J. Zítková (přednášející) zk 0/0/0 2