DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky

1. semestr - 2. semestr

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
CJSKC_CtPs Český jazyk - čtení s porozuměním, psaní podle diktátu a schopnost kultivovaného mluveného projevu I. Martinec (přednášející) zk 0/0/0 2