DAP Dějepis pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
De2RC_PVH Pomocné vědy historické M. Marečková (přednášející) zk 0/0/20 3
De2RC_UDP Dějiny pravěku B. Klíma (přednášející) zk 0/0/20 3
De2RC_UDSD Úvod do studia dějepisu F. Čapka (přednášející) z 0/0/20 2

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
De2RC_DCH České dějepisectví M. Marečková (přednášející) z 0/0/20 2
De2RC_HPR Historický proseminář J. Mihola (přednášející) zk 0/0/20 3
De2RC_UDS Starověk B. Klíma (přednášející) zk 0/0/20 3

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
De2RC_DSH Světové dějepisectví M. Marečková (přednášející) zk 0/0/20 3
De2RC_DST Středověk B. Klíma (přednášející), J. Mihola (přednášející) zk 0/0/40 5

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
De2RC_DD1 Didaktika K. Štěpánek (přednášející) z 0/0/20 3
De2RC_DRN Raný novověk M. Marečková (přednášející), K. Štěpánek (přednášející) zk 0/0/40 5

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
De2RC_DD2 Didaktika 2 K. Štěpánek (přednášející) zk 0/0/20 3
De2RC_19ST Dějiny 19. století F. Čapka (přednášející), J. Vaculík (přednášející) zk 0/0/40 5

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
De2RC_DEKU Dějiny kultury K. Štěpánek (přednášející) z 0/0/10 2
De2RC_20ST Dějiny 20. století F. Čapka (přednášející), J. Vaculík (přednášející) zk 0/0/40 5

6. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
De2RC_VYP Výběrová přednáška   z 0/0/10 1

6. semestr - volitelné předměty