DAP Francouzský jazyk a literatura pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FJ2RC_DEFR Vybrané kapitoly z dějin Francie Z. Schejbalová (cvičící) k 0/0/30 6
FJ2RC_FON1 Fonetika 1 Z. Schejbalová (cvičící) z 0/0/30 4
FJ2RC_GRA1 Gramatika 1 N. Krsková (cvičící) z 0/0/30 4
FJ2RC_JCV1 Jazyková cvičení 1 H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) z 0/0/30 4

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FJ2RC_FON2 Fonetika 2 Z. Schejbalová (cvičící) zk 0/0/30 10
FJ2RC_GRA2 Gramatika 2 N. Krsková (cvičící) z 0/0/30 4
FJ2RC_JCV2 Jazyková cvičení 2 H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) zk 0/0/30 10
FJ2RC_POPO Poslech s porozuměním P. Kellnerová (cvičící) z 0/0/30 4
FJ2RC_USFR Úvod do studia francouzštiny Z. Schejbalová (cvičící) k 0/0/15 6

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FJ2RC_FLIT Francouzská literatura M. Poučová (cvičící) k 0/0/30 6
FJ2RC_GRA3 Gramatika 3 N. Krsková (cvičící) z 0/0/15 4
FJ2RC_JCV3 Jazyková cvičení 3 H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) z 0/0/30 4
FJ2RC_MPP1 Mluvený a psaný projev 1 P. Kellnerová (cvičící) z 0/0/30 4

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FJ2RC_DID1 Didaktika 1 H. Kyloušková (cvičící) z 0/0/30 4
FJ2RC_GRA4 Gramatika 4 N. Krsková (cvičící) zk 0/0/15 10
FJ2RC_JCV4 Jazyková cvičení 4 H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) zk 0/0/30 10
FJ2RC_MPP2 Mluvený a psaný projev 2 P. Kellnerová (cvičící) z 0/0/30 4

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FJ2RC_DID2 Didaktika 2 H. Kyloušková (cvičící) zk 0/0/30 10
FJ2RC_DLIT Dětská literatura M. Poučová (cvičící) zk 0/0/30 10
FJ2RC_JCV5 Jazyková cvičení 5 H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) z 0/0/30 4
FJ2RC_STYL Stylistika P. Kellnerová (cvičící) z 0/0/30 4

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FJ2RC_DID3 Didaktika 3 H. Kyloušková (cvičící) z 0/0/15 4
FJ2RC_LEXI Lexikologie P. Kellnerová (cvičící) k 0/0/30 6
FJ2RC_SZPR Seminář k závěrečné práci   z 0/0/30 2

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty