DAP Fyzika pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FY2RC_CF1 Cvičení z fyziky V. Navrátil (cvičící) z 0/2/0 2
FY2RC_CMF1 Cvičení z matematiky pro fyziky I P. Sládek (cvičící) z 0/2/0 1
FY2RC_CMoF Cvičení z molekulové fyziky J. Svobodová (cvičící) z 0/1/0 1
FY2RC_F1 Mechanika V. Navrátil (přednášející) zk 2/0/0 2
FY2RC_MF1 Matematika pro fyziky I P. Sládek (přednášející) zk 2/0/0 2
FY2RC_MoF Molekulová fyzika V. Navrátil (přednášející) zk 1/0/0 1

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FY2RC_CF2 Cvičení z fyziky II V. Navrátil (přednášející) z 0/2/0 1
FY2RC_CMF2 Cvičení z matematiky II P. Sládek (přednášející) z 0/2/0 1
FY2RC_FM1 Fyzikální měření I J. Svobodová (cvičící) z 0/0/1 1
FY2RC_F2 Elektřina a magnetismus V. Navrátil (přednášející) zk 3/0/0 3
FY2RC_MF2 Matematika pro fyziky II P. Sládek (přednášející) zk 2/0/0 2

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FY2RC_ASF Astronomie a astrofyzika V. Štefl (cvičící) zk 2/0/0 2
FY2RC_CASF Cvičení z astronomie V. Štefl (přednášející) z 0/1/0 1
FY2RC_CKMV Cvičení z kmitů a vln P. Sládek (cvičící) z 0/2/0 1
FY2RC_COPT Cvičení z optiky P. Sládek (cvičící) z 0/1/0 1
FY2RC_FM2 Fyzikální měření II J. Svobodová (přednášející) z 0/0/2 2
FY2RC_KMV Kmity a vlny P. Sládek (přednášející) zk 2/0/0 2
FY2RC_OPT Optika P. Sládek (přednášející) zk 2/0/0 2

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FY2RC_CF4 Cvičení z atomové fyziky V. Kapička (přednášející), J. Svobodová (přednášející) z 0/2/0 1
FY2RC_F4 Atomová fyzika V. Kapička (přednášející) zk 2/0/0 2
FY2RC_PL Úvod do fyziky pevných látek V. Navrátil (přednášející), P. Sládek (přednášející) zk 3/0/0 3
FY2RC_TF1 Teoretická fyzika P. Sládek (přednášející) zk 2/0/0 2

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FY2RC_DF1 Didaktika I J. Janás (přednášející), J. Trna (přednášející) k 1/0/0 1
FY2RC_FBZ Fyzika v běžném životě P. Sládek (přednášející), J. Svobodová (přednášející) k 2/0/0 2
FY2RC_MoVF Motivace v přírodovědné výuce J. Trna (cvičící) z 1/0/0 1
FY2RC_SDF1 Seminář z didaktiky I J. Trna (cvičící) z 0/2/0 2
FY2RC_SkP1 Školní pokusy I L. Dvořák (cvičící) z 0/2/0 2

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
FY2RC_DF2 Didaktika II J. Janás (přednášející), J. Trna (přednášející) k 1/0/0 1
FY2RC_DiG Diagnostika v přírodovědné výuce J. Trna (cvičící) z 2/0/0 2
FY2RC_ENV Enviromentální fyzika J. Svobodová (přednášející) k 2/0/0 2
FY2RC_KF Kompendium fyziky V. Navrátil (přednášející), P. Sládek (přednášející) k 2/0/0 2
FY2RC_SDF2 Seminář z didaktiky II J. Trna (cvičící) z 0/2/0 2
FY2RC_SkP2 Školní pokusy II L. Dvořák (cvičící) z 0/2/0 2

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty