ZSS Hudební výchova pro střední školy - jednoletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
HV3DC_DHV1 Didaktika HV pro SŠ 1 B. Knopová (cvičící) z 0/0/6 1
HV3DC_HNN1 Hra na nástroj 1 I. Bartoš (cvičící), P. Hala (cvičící), J. Kučerová (cvičící) z 0/0/10 2
HV3DC_HUPS Hudební psychologie B. Crha (přednášející) zk 0/0/6 2
HV3DC_MPA Multimediální počítač. aplikace M. Sedláček (cvičící) z 0/0/6 1
HV3DC_SDH1 Seminář k dějinám světové hudby 1 V. Richter (cvičící) z 0/0/12 2
HV3DC_VDU1 Vztahy mezi jednotl. druhy umění 1 M. Sedláček (cvičící) z 0/0/12 2

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
HV3DC_DHV2 Didaktika HV pro SŠ 2 B. Knopová (cvičící) z 0/0/6 1
HV3DC_HNN2 Hra na nástroj 2 I. Bartoš (cvičící), P. Hala (cvičící), J. Kučerová (cvičící) zk 0/0/10 3
HV3DC_SDH2 Seminář k dějinám světové hudby 2 I. Bartoš (cvičící) k 0/0/12 2
HV3DC_SEM Sémiotika M. Sedláček (cvičící) k 0/0/10 2
HV3DC_SHDS Seminář k dějinám hudby 20. stol. M. Košut (cvičící) k 0/2/0 2
HV3DC_VDU2 Vztahy mezi jednotl. druhy umění 2 M. Sedláček (cvičící) zk 0/0/12 3

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty