DAP Matematika pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
MA2RC_ALG1 Algebra 1 J. Chvalina (přednášející) zk 0/0/16 5
MA2RC_MAN1 Matematická analýza 1 V. Novák (přednášející) zk 0/0/16 5
MA2RC_RSM1 Repetitorium středoškolské matematiky 1 J. Beránek (přednášející) z 0/0/12 2
MA2RC_UVOD Úvod do studia matematiky J. Beránek (přednášející) k 0/0/16 4

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
MA2RC_ALG2 Algebra 2 J. Chvalina (přednášející) k 0/0/16 4
MA2RC_KOGE Konstrukční geometrie O. Říha (přednášející) zk 0/0/16 5
MA2RC_MAN2 Matematická analýza 2 V. Novák (přednášející) zk 0/0/16 5
MA2RC_RSM2 Repetitorium středoškolské matematiky 2 J. Beránek (přednášející) z 0/0/12 2

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
MA2RC_ALG3 Algebra 3 J. Chvalina (přednášející) zk 0/0/12 4
MA2RC_GEO1 Geometrie 1 O. Říha (přednášející) k 0/0/16 4
MA2RC_KOMB Kombinatorika J. Novotná (přednášející) z 0/0/8 2
MA2RC_MAN3 Matematická analýza 3 V. Novák (přednášející) zk 0/0/12 4
MA2RC_PPO1 Programování a počítače 1 J. Strach (přednášející) z 0/0/12 2

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
MA2RC_GEO2 Geometrie 2 O. Říha (přednášející) zk 0/0/24 6
MA2RC_MRU1 Metody řešení matematických úloh 1 P. Řehák (přednášející) z 0/0/8 2
MA2RC_PPO2 Programování a počítače 2 J. Strach (přednášející) zk 0/0/12 4
MA2RC_PRST Pravděpodobnost a statistika J. Novotná (přednášející) k 0/0/16 4

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
MA2RC_DMA1 Didaktika matematiky 1 R. Blažková (přednášející) zk 0/0/32 9
MA2RC_MRU2 Metody řešení matematických úloh 2 P. Řehák (přednášející) z 0/0/8 2
MA2RC_SEZP Seminář k závěrečné práci J. Beránek (přednášející) z 0/0/4 1
MA2RC_TEOM Teorie množin J. Chvalina (přednášející) zk 0/0/16 5

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
MA2RC_DMA2 Didaktika matematiky 2 R. Blažková (přednášející) zk 0/0/24 8
MA2RC_HIMA Historie matematiky J. Chvalina (přednášející) k 0/0/12 3
MA2RC_VSEM Výběrový seminář V. Novák (přednášející) z 0/0/8 2

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty