Studijní katalogy pro akademický rok 2004/2005
- celoživotní vzdělávání -
 
Programy k rozšíření učitelské kvalifikace - 1. stupeň ZŠ

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Doplňující pedagogické programy

Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy