DPS Mistr odborné výchovy

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
MI3DC_DIT Informační technologie J. Hrbáček (přednášející), J. Strach (přednášející), A. Švec (přednášející), J. Vojáček (přednášející) z 12 hodin 4
MI3DC_DOP Obecná pedagogika M. Stojan (přednášející) zk 17 hodin 6
MI3DC_DSO Sociologie J. Nolč (přednášející) z 8 hodin 3
MI3DC_DUF Úvod do filozofie R. Rybář (přednášející) k 8 hodin 4
MI3DC_DUP Úvod do psychologie O. Čačka (přednášející) z 8 hodin 3
MI3DC_DUS Úvod do studia M. Čadílek (přednášející), M. Stojan (přednášející) z 3 hodiny 1
MI3DC_DZN Základy zdravotních nauk P. Kachlík (přednášející) zk 12 hodin 4

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
MI3DC_DKP Komparativní pedagogika T. Janík (přednášející), K. Ouroda (přednášející) z 6 hodin 3
MI3DC_DOD Obecná didaktika O. Šimoník (přednášející) z 10 hodin 3
MI3DC_DPIT Praktikum z informační technologie P. Konupčík (cvičící) zk 11 hodin 6
MI3DC_DPN Právní nauka I. Šimeček (přednášející) z 10 hodin 3
MI3DC_DPV1 Didaktika praktického vyučování I M. Čadílek (přednášející), M. Děcký (přednášející) z 10 hodin 4
MI3DC_DSZ1 Seminář k závěrečné práci 1 M. Čadílek (přednášející) z 3 hodiny 1
MI3DC_DVIS Vzdělávání v informační společnosti J. Maňák (přednášející) z 4 hodiny 2
MI3DC_DVP Vývojová psychologie I. Žaloudíková (přednášející) zk 12 hodin 5

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
MI3DC_DOPM Didaktika odborných předmětů M. Čadílek (přednášející), A. Loveček (přednášející) zk 8 hodin 4
MI3DC_DPM Praktikum z didaktiky odborného výcviku M. Čadílek (přednášející), M. Děcký (přednášející), P. Stejskalová (přednášející) z 13 hodin 3
MI3DC_DPP Pedagogická psychologie I. Sobota (přednášející) z 8 hodin 3
MI3DC_DPV2 Didaktika praktického vyučování II M. Čadílek (přednášející), M. Děcký (přednášející), P. Stejskalová (přednášející) zk 15 hodin 6
MI3DC_DSP Speciální pedagogika A. Šafrová (přednášející) z 7 hodin 2
MI3DC_DSZ2 Seminář k závěrečné práci 2 M. Čadílek (přednášející) z   2
MI3DC_DTV Teorie výchovy S. Střelec (přednášející) z 8 hodin 3
MI3DC_DZP Závěrečná práce M. Čadílek (cvičící), Vedoucí prací (cvičící) z 4 hodiny 2

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty