DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ2RC_1DID Didaktika 1 A. Brychová (přednášející), V. Janíková (přednášející) z 0/0/30 4
NJ2RC_1FOF Fonetika a fonologie 1 A. Kovářová (přednášející) z 0/0/30 4
NJ2RC_1JCV Jazyková cvičení 1 R. Rothenhagen (cvičící) z 0/0/30 4
NJ2RC_1MOR Morfologie 1 O. Geislerová (cvičící) z 0/0/30 4

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ2RC_2DID Didaktika 2 V. Janíková (přednášející) z 0/0/30 4
NJ2RC_2FOF Fonetika a fonologie 2 A. Kovářová (přednášející) zk 0/0/30 6
NJ2RC_2JCV Jazyková cvičení 2 L. Martens (přednášející) z 0/0/30 4
NJ2RC_2MOR Morfologie 2 O. Geislerová (přednášející) zk 0/0/30 6

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ2RC_3DID Didaktika 3 V. Janíková (přednášející) z 0/0/30 4
NJ2RC_3DLI Literatura pro děti 1 J. Baroková (přednášející) z 0/0/30 4
NJ2RC_3JCV Jazyková cvičení 3 Krieger (cvičící) zk 0/0/30 6
NJ2RC_3SYX Syntax 1 H. Peloušková (přednášející) z 0/0/30 4

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ2RC_DP Závěrečná práce katedra NJ (přednášející) z 0/0/0 2
NJ2RC_4DID Didaktika 4 V. Janíková (přednášející) zk 0/0/30 6
NJ2RC_4DLI Literatura pro děti 2 J. Baroková (přednášející) zk 0/0/30 6
NJ2RC_4JCV Jazyková cvičení 4 L. Martens (přednášející) z 0/0/30 4
NJ2RC_4SYX Syntax 2 H. Peloušková (přednášející) zk 0/0/30 6

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ2RC_DP Závěrečná práce katedra NJ (přednášející) z 0/0/0 2
NJ2RC_5DE Dějiny německy mluvících zemí R. Rothenhagen (přednášející) zk 0/0/30 6
NJ2RC_5JCV Jazyková cvičení 5 L. Martens (přednášející) zk 0/0/30 6
NJ2RC_5LEX Lexikologie T. Káňa (přednášející) zk 0/0/30 6
NJ2RC_5LIT Současná německy psaná literatura Krieger (přednášející), P. Váňa (přednášející) k 0/0/30 5

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ2RC_DP Závěrečná práce katedra NJ (přednášející) z 0/0/0 2
NJ2RC_6HIS Historický vývoj a tendence současné němčiny M. Muzikant (přednášející) k 0/0/30 5
NJ2RC_6LIT Německy psaná literatura P. Váňa (přednášející) k 0/0/15 3
NJ2RC_6REA Reálie německy mluvících zemí L. Martens (přednášející) k 0/0/15 3
NJ2RC_6STY Stylistika T. Káňa (přednášející) z 0/0/30 4

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty