ZSS Němčina pro střední školy - jednoletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ3DC_1DID Didaktika pro střední školy 1 V. Janíková (cvičící) z 0/0/7 2
NJ3DC_1HIS Historický vývoj němčiny M. Muzikant (cvičící) zk 0/0/7 3
NJ3DC_1JCV Praktický jazyk a reálie 1 R. Wagner (cvičící) z 0/0/7 2
NJ3DC_1LIT Vybrané kapitoly z německy psané literatury 1 Blahak (cvičící), P. Váňa (cvičící) z 0/0/7 2
NJ3DC_1TEX Textová lingvistika T. Káňa (cvičící) zk 0/0/7 3
NJ3DC_1TSN Tendence v současné němčině E. Uhrová (přednášející) z 0/0/7 2

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ3DC_1ZP Závěrečná práce KNJ (cvičící) z 0/0/0 2

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
NJ3DC_2DID Didaktika pro střední školy 2 V. Janíková (cvičící) zk 0/0/7 3
NJ3DC_2JCV Praktický jazyk a reálie 2 Wagner (cvičící) zk 0/0/7 6
NJ3DC_2LIT Vybrané kapitoly ze současné německy psané literatury J. Munzar (cvičící) z 0/0/7 2
NJ3DC_2PRA Pragmalingvistika M. Muzikant (cvičící) k 0/0/7 2
NJ3DC_2STY Stylistika T. Káňa (cvičící) z 0/0/7 3
NJ3DC_2ZP Závěrečná práce KNJ (cvičící) z 0/0/0 2

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty