Doplňující pedagogické studium praktického výcviku

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OP3BK_CVIS Vzdělávání v informační společnosti J. Maňák z 5 hodin 2
OP3BK_DIKT Informační a komunikační technologie J. Strach, J. Vojáček, J. Hrbáček, P. Konupčík, A. Švec z 15 hodin 4
OP3BK_DOP Obecná pedagogika M. Stojan zk 20 hodin 6
OP3BK_FSO Sociologie J. Nolč zk 15 hodin 4
OP3BK_FUF Úvod do filozofie R. Rybář k 15 hodin 4
OP3BK_PsUP Úvod do psychologie E. Řehulka z 10 hodin 3
OP3BK_SSPA Sociální a pedagogická antropologie V. Spousta z 10 hodin 3
OP3BK_DPP1 Praxe v odborném výcviku 1 M. Čadílek z praxe 5

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OP3BK_DKP Komparativní pedagogika T. Janík, K. Ouroda z 10 hodin 3
OP3BK_DPIT Praktikum z informační a komunikační technologie J. Strach, J. Vojáček zk 15 hodin 6
OP3BK_DPN Právní nauka I. Šimeček zk 15 hodin 4
OP3BK_POD Obecná didaktika O. Šimoník z 10 hodin 3
OP3BK_PsVP Vývojová psychologie O. Čačka, I. Žaloudíková zk 15 hodin 4
OP3BK_SpZN Základy zdravotních nauk P. Kachlík zk 15 hodin 4
OP3BK_DPP2 Praxe v odborném výcviku 2 M. Čadílek z praxe 5

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty