ZSS Základy společenských věd pro střední školy - jednoletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV3DC_DOV1 Didaktika 1 J. Skácelová (přednášející) z 0/0/10 2
OV3DC_SOCI Sociologie I. Holý (přednášející) zk 0/0/10 3
OV3DC_SPP K současným polit. problémům M. Goňcová (přednášející) zk 0/0/15 4

1. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV3DC_FSSA Filozofický Seminář A M. Valach (přednášející) k 0/15/0 2
OV3DC_FSSB Filozofický seminář B I. Hodovský (přednášející) k 0/15/0 2

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV3DC_DOV2 Didaktika 2 J. Skácelová (přednášející) zk 0/0/15 3
OV3DC_FK Filozofie kultury R. Rybář (přednášející) zk 0/0/10 3
OV3DC_VKCF Vybrané kap.z české filosofie P. Jemelka (přednášející) zk 0/0/10 3

2. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV3DC_PSSA Politolog.-sociolog. Seminář A J. Nolč (přednášející) z 0/15/0 2
OV3DC_PSSB Poliotolog.-sociolog seminář B O. Králík (přednášející) z 0/15/0 2

2. semestr - volitelné předměty