DAP Občanská výchova pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV7RC_DF1 Dějiny filosofie 1 E. Vonková (přednášející) z 0/0/0 3
OV7RC_DK Dějiny kultury R. Rybář (přednášející) zk 0/0/0 6
OV7RC_ECL Ekologie člověka P. Jemelka (přednášející) k 0/0/0 4
OV7RC_ZSV Základy státovědy J. Nolč (přednášející) zk 0/0/0 6

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV7RC_DE1 Dějiny etiky 1 M. Valach (přednášející) z 0/0/0 4
OV7RC_DF2 Dějiny filosofie 2 E. Vonková (přednášející) zk 0/0/0 6
OV7RC_DPT Dějiny politických teorií M. Goňcová (přednášející), J. Nolč (přednášející) zk 0/0/0 6
OV7RC_OSEU Občanská a sociální práva v EU M. Goňcová (přednášející) z 0/0/0 4

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV7RC_DE2 Dějiny etiky 2 M. Valach (přednášející) zk 0/0/0 3
OV7RC_DF3 Dějiny filosofie 3 I. Hodovský (přednášející) z 0/0/0 3
OV7RC_EP Ekonomika pro pedagogy O. Králík (přednášející) zk 0/0/0 5
OV7RC_UKL Úvod do kulturologie R. Rybář (přednášející) zk 0/0/0 5

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV7RC_DF4 Dějiny filosofie 4 I. Hodovský (přednášející) zk 0/0/0 6
OV7RC_DOV1 Didaktika OV1 J. Skácelová (přednášející) z 0/0/0 3
OV7RC_ET Etika M. Valach (přednášející) z 0/0/0 2
OV7RC_KA Kulturní antropologie R. Rybář (přednášející) zk 0/0/0 5

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV7RC_CFS1 Česká fil. 1 P. Jemelka (přednášející) z 0/0/0 3
OV7RC_DOV2 Didaktika OV2 J. Skácelová (přednášející) zk 0/0/0 5
OV7RC_ES Estetika M. Buchtová (přednášející) zk 0/0/0 5
OV7RC_SL Sociologie I. Holý (přednášející) zk 0/0/0 5

5. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV7RC_FA Filosofická antropologie E. Vonková (přednášející) z 0/0/0 2
OV7RC_HOM Hodn. orientace mládeže I. Holý (přednášející) z 0/0/0 2

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV7RC_CFS2 Česká fil. 2 P. Jemelka (přednášející) k 0/0/0 4
OV7RC_MTSV Metody a techniky sociologického výzkumu I. Holý (přednášející) z 0/0/0 3
OV7RC_MV Mezinárodní vztahy M. Goňcová (přednášející) zk 0/0/0 5
OV7RC_RE Religionistika I. Hodovský (přednášející) zk 0/0/0 5

6. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
OV7RC_LP Lidská práva J. Nolč (přednášející) z 0/0/0 2
OV7RC_VKES Vybrané kapitoly z estetiky M. Buchtová (přednášející) z 0/0/0 2

6. semestr - volitelné předměty