DPS Romský pedagogický asistent

povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Kred.
ROMKC_CJLI Český jazyk a literatura D. Šimáková (přednášející) z 1
ROMKC_DVYC Dramatická výchova Remisová (přednášející) z 1
ROMKC_EXKU Exkurze Pavlíčková (přednášející) z 1
ROMKC_OSPR Osobnostní příprava Šupa (přednášející) z 1
ROMKC_PED Pedagogika Klímová (přednášející) z 2
ROMKC_PRAX Praxe Klímová (přednášející) z 1
ROMKC_PSYC Psychologie J. Veselá (přednášející) z 2
ROMKC_SOCP Sociální pedagogika J. Němec (přednášející) z 1
ROMKC_SOPA Sociální patologie T. Čech (přednášející) z 1
ROMKC_SOPR Sociální práce L. Gulová (přednášející) z 1
ROMKC_SPEC Speciální pedagogika M. Bartoňová (přednášející) z 1
ROMKC_SPSY Sociální psychologie J. Řezáč (přednášející) z 2
ROMKC_VVYC Výtvarná výchova E. Pavlíčková (přednášející) z 1
ROMKC_ZINF Základy informatiky P. Škyřík (přednášející) z 1
ROMKC_ZTMV Základy teorie a metodiky výchovy S. Střelec (přednášející) z 2
ROMKC_ZVPR Závěrečná práce E. Štěpařová (cvičící) z 1
ROMKC_ZVYC Základy výchovy T. Dvořáček (přednášející) z 1

volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Kred.
ROMKC_PDNV Příprava dětí na výuku J. Havel (přednášející) z 1
ROMKC_PKOM Pedagogická komunikace Klímová (přednášející) z 1
ROMKC_SEXV Sexuální výchova E. Štěpařová (cvičící) z 1