DAP Speciální pedagogika pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SP4RC_MTO Metodologie P. Mühlpachr (přednášející) k 0/0/8 6
SP4RC_SOSP Sociologie pro SP P. Mühlpachr (přednášející) z 0/0/8 2
SP4RC_USPP Úvod do spec. ped. B. Bazalová (přednášející), M. Vítková (přednášející) z 0/0/8 2
SP4RC_ZSP1 Základy spec.ped.1 psycho B. Bazalová (přednášející), J. Pipeková (přednášející) z 0/0/8 4
SP4RC_ZSP2 Základy spec.ped. 2 logo I. Bytešníková (přednášející) z 0/0/8 4
SP4RC_ZSP3 Základy spec. ped. 3 surdo Horáková (přednášející), A. Sobotková (přednášející) z 0/0/8 4
SP4RC_ZZDN Základy zdravotních nauk P. Kachlík (přednášející) zk 0/0/8 6

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
Ps4RC_PSYO Psychologie E. Řehulka (přednášející) zk 0/0/16 6
SP4RC_PEDA Pedagogika P. Mühlpachr (přednášející) zk 0/0/16 6

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
Ps4RC_NEPS Neuropsychologie E. Řehulka (přednášející) z 0/0/8 2
SP4RC_NEUR Neurologie R. Šlapal (přednášející) zk 0/0/12 6
SP4RC_OFTA Oftalmologie J. Řehůřek (přednášející) k 0/0/8 4
SP4RC_PEDI Pediatrie P. Kachlík (přednášející) zk 0/0/8 6
SP4RC_PPS1 Patopsychologie 1 D. Přinosilová (přednášející) k 0/0/16 6
SP4RC_PSCH Psychiatrie V. Šťastný (přednášející) zk 0/0/12 6

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SP4RC_ISPP Integrativní spec.ped. M. Vítková (přednášející) zk 0/0/8 8
SP4RC_ORLF ORL, foniatrie I. Šlapák (přednášející) zk 0/0/12 6
SP4RC_ZSP4 Základy spec. ped. 4 soma D. Opatřilová (přednášející), D. Zámečníková (přednášející) z 0/0/8 4
SP4RC_ZSP5 Základy spec.ped.5 oftalmo P. Hamadová (přednášející) z 0/0/8 4
SP4RC_ZSP6 Základy spec. ped. 6 etopedie Štěpánková (přednášející) z 0/0/8 4
SP4RC_ZSP7 Základy spec. ped. 7 SVPU E. Chvalinová (přednášející) z 0/0/8 4

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SP4RC_SPDG Spec.ped.diagnostika D. Přinosilová (přednášející) k 0/16/0 8
SP4RC_ZPRV Základy práva Cetlová (přednášející) z 0/0/8 2

4. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SP4RC_SP1a Specializace 1a logopedie I. Bytešníková (přednášející), J. Klenková (přednášející) zk 0/0/40 20
SP4RC_SP1b Specializace 1b psychopedie B. Bazalová (přednášející), J. Pipeková (přednášející) zk 0/0/40 20

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SP4RC_SSP3 Specializace 3 SVPU M. Bartoňová (přednášející), E. Chvalinová (přednášející) zk 32/0/0 16

5. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SP4RC_SP2c Specializace 2c surdopedie Horáková (přednášející), A. Sobotková (přednášející) zk 0/32/0 16
SP4RC_SP2d Specializace 2d somatopedie D. Opatřilová (přednášející), D. Zámečníková (přednášející) zk 0/32/0 16
SP4RC_SP2e Specializace 2e oftalmopedie P. Hamadová (přednášející) zk 0/32/0 16
SP4RC_SP2f Specializace 2f etopedie Štěpánková (přednášející), V. Vojtová (přednášející) zk 0/32/0 16

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SP4RC_MSP1 Metodika spec. škol 1 M. Bartoňová (přednášející) zk 0/0/8 6
SP4RC_MSP2 Metodika spec. škol 2 M. Bartoňová (přednášející) k 0/0/8 6
SP4RC_OPRX Odborná praxe souvislá J. Klenková (cvičící), J. Pipeková (cvičící) z 0/0/0 12
SP4RC_PPS2 Patopsychologie 2 D. Přinosilová (přednášející) k 0/0/16 6

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty