DPS Speciální pedagogika - Čtvrtá specializace

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
PsCKC_PSY3 Psychologie 3 E. Řehulka (přednášející) zk 0/0/8 6
SPCKC_MSP1 Metodika spec. škol 1 M. Bartoňová (přednášející) zk 0/0/16 6
SPCKC_MTOB Metodologie 2 P. Mühlpachr (přednášející) k 0/0/16 6
SPCKC_PEDA Pedagogika 2 P. Mühlpachr (přednášející) zk 0/0/8 6
SPCKC_PPS2 Patopsychologie 2 D. Přinosilová (přednášející) k 0/0/16 6

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SPCKC_AT1a Specializace 4a 1 logopedie a surdopedie J. Klenková (přednášející), A. Sobotková (přednášející) zk 0/0/40 20
SPCKC_AT1b Specializace 4b 1 edukace jedinců s více vadami M. Vítková (přednášející) zk 0/0/40 20
SPCKC_AT1c Specializace 4c 1 etopedie V. Vojtová (přednášející) zk 0/0/40 20
SPCKC_MSP2 Metodika spec. škol 2 M. Bartoňová (přednášející) zk 0/0/16 8

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SPCKC_DIP1 Diplomový seminář 1 M. Vítková (cvičící) z 0/8/0 2