DPS Speciální pedagogika - Základní studium

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SPZKC_MTO1 Metodologie I P. Mühlpachr (přednášející) k 0/0/8 6
SPZKC_PEDA Pedagogika P. Mühlpachr (přednášející) zk 0/0/12 6
SPZKC_PSY1 Psychologie 1 M. Heroutová (přednášející) k 0/0/12 6
SPZKC_SOPA Sociální patologie P. Mühlpachr (přednášející) z 0/0/8 2
SPZKC_SOSP Sociologie pro SP P. Mühlpachr (přednášející) k 0/0/8 2
SPZKC_USPP Úvod do spec.ped. M. Vítková (přednášející) z 0/0/8 2
SPZKC_ZZDN Základy zdravotních nauk P. Kachlík (přednášející) zk 0/0/8 6

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SPZKC_PEDI Pediatrie P. Kachlík (přednášející) zk 0/0/12 6
SPZKC_PPS1 Patopsychologie 1 D. Přinosilová (přednášející) k 0/0/12 6
SPZKC_ZSP1 Základy spec.ped.1 psycho B. Bazalová (přednášející) z 0/0/8 4
SPZKC_ZSP2 Základy spec.ped. 2 logo I. Bytešníková (přednášející) z 0/0/8 4
SPZKC_ZSP3 Základy spec. ped. 3 surdo M. Heroutová (přednášející) z 0/0/8 4
SPZKC_ZSP4 Základy spec. ped. 4 soma D. Zámečníková (přednášející) z 0/0/8 4
SPZKC_ZSP5 Základy spec.ped.5 oftalmo P. Hamadová (přednášející) z 0/0/8 4

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SPZKC_ISPP Integrativní spec. ped. M. Vítková (přednášející) zk 0/0/8 6
SPZKC_NEUR Neurologie Šlapal (přednášející) zk 0/0/12 6
SPZKC_PSCH Psychiatrie Šťastný (přednášející) zk 0/0/16 6
SPZKC_PSY2 Psychologie 2 M. Heroutová (přednášející) k 0/0/12 6
SPZKC_ZSP6 Základy spec. ped. 6 etopedie Štěpánková (přednášející), V. Vojtová (přednášející) z 0/0/8 4
SPZKC_ZSP7 Základy spec. ped. 7 SVPU E. Chvalinová (přednášející) z 0/0/8 4

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

4. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SPZKC_SP1a Specializace 1a logopedie I. Bytešníková (cvičící), J. Klenková (cvičící) z 0/0/40 24
SPZKC_SP1b Specializace 1b psychopedie B. Bazalová (přednášející), J. Pipeková (přednášející) z 0/0/40 24

4. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
SPZKC_DMO Reedukace DMO D. Opatřilová (cvičící) z 0/24/0 6
SPZKC_KOAL Alternativní komunikace Z. Janovcová (cvičící) z 0/24/0 6
SPZKC_KOSL Komunikace sluchově postižených Horáková (cvičící), A. Sobotková (cvičící) z 0/24/0 6
SPZKC_LGPR Logopedická prevence I. Bytešníková (cvičící) z 0/24/0 6
SPZKC_PSMO Psychomotorika M. Blahutková (cvičící) z 0/24/0 6
SPZKC_SPUR Reedukace SVPU M. Bartoňová (cvičící), E. Chvalinová (cvičící) z 0/24/0 6