DAP Technická a informační výchova pro základní školy - dvouletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TE2RC_MTD Materiály a technologie - dřevo a plasty J. Pecina (cvičící) zk 15 hodin 10
TE2RC_PMD Praktikum z materiálů a technologie - dřevo a plasty P. Klíma (cvičící), J. Pecina (cvičící) z 20 hodin 5
TE2RC_TGK Technická grafika a konstrukce K. Stibor (cvičící) zk 10 hodin 8
TE2RC_VT1 Aplikace výpočetní techniky I. V. Hora (cvičící) z 25 hodin 7

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TE2RC_DOT Dopravní technika K. Stibor (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_HIE Historie elektroniky J. Pecina (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_LEP Lékařské přístroje G. Štěpánová (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_SOK Strojní obrábění kovů K. Stibor (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_TPS Technologie počítačových sítí V. Hora (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_ZPG Základy počítačové grafiky V. Hora (cvičící) z 10 hodin  

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TE2RC_ELT Elektrotechnika G. Štěpánová (cvičící) zk 10 hodin 7
TE2RC_MTK Materiály a technologie - kovy K. Stibor (cvičící) zk 15 hodin 8
TE2RC_PEL Praktikum z elektrotechniky G. Štěpánová (cvičící) z 15 hodin 4
TE2RC_PMK Praktikum z materiálů a technologie - kovy K. Stibor (cvičící), P. Vybíral (cvičící) z 20 hodin 5
TE2RC_VT2 Aplikace výpočetní techniky II. V. Hora (cvičící) z 25 hodin 6

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TE2RC_DOT Dopravní technika K. Stibor (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_HIE Historie elektroniky J. Pecina (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_LEP Lékařské přístroje G. Štěpánová (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_SOK Strojní obrábění kovů K. Stibor (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_TPS Technologie počítačových sítí V. Hora (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_ZPG Základy počítačové grafiky V. Hora (cvičící) z 10 hodin  

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TE2RC_DT1 Didaktika technických předmětů I Z. Friedmann (cvičící) z 15 hodin 7
TE2RC_ELN Elektronika J. Pecina (cvičící) zk 10 hodin 10
TE2RC_PEN Praktikum z elektroniky J. Pecina (cvičící) z 15 hodin 5
TE2RC_TTV Technika a technické vzdělávání Z. Friedmann (cvičící) z 5 hodin 3
TE2RC_VT3 Aplikace výpočetní techniky III. V. Hora (cvičící) zk 25 hodin 10

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TE2RC_DOT Dopravní technika K. Stibor (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_HIE Historie elektroniky J. Pecina (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_LEP Lékařské přístroje G. Štěpánová (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_SOK Strojní obrábění kovů K. Stibor (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_TPS Technologie počítačových sítí V. Hora (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_ZPG Základy počítačové grafiky V. Hora (cvičící) z 10 hodin  

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TE2RC_DT2 Didaktika technických předmětů II Z. Friedmann (cvičící) zk 20 hodin 10
TE2RC_SAZ Stroje a zařízení K. Stibor (cvičící) z 10 hodin 6
TE2RC_VT4 Aplikace výpočetní techniky IV. V. Hora (cvičící) z 25 hodin 9

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TE2RC_DOT Dopravní technika K. Stibor (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_HIE Historie elektroniky J. Pecina (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_LEP Lékařské přístroje G. Štěpánová (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_SOK Strojní obrábění kovů K. Stibor (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_TPS Technologie počítačových sítí V. Hora (cvičící) z 10 hodin  
TE2RC_ZPG Základy počítačové grafiky V. Hora (cvičící) z 10 hodin