Výtvarná výchova pro 1. stupeň ZŠ - dvouletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV1RC_KR1 Kresba 1 J. Bružeňák , J. Vaněk z 3 hodiny 2
VV1RC_MA1 Malba 1 J. Francová , P. Kamenický z 3 hodiny 2
VV1RC_SOU Současné výtvarné umění J. Havlíček zk 3 hodiny 3

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV1RC_GD1 Grafický design I J. Eliška zk 2 hodiny 3
VV1RC_KR2 Kresba II J. Bružeňák , J. Vaněk zk 2 hodiny 3
VV1RC_MA2 Malba II J. Francová , P. Kamenický z 3 hodiny 2
VV1RC_MO1 Modelování I L. Joanidis , P. Vláčilová z 3 hodiny 2

2. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV1RC_ZP1 Závěrečná práce H. Babyrádová , J. Bružeňák , J. Eliška , J. Francová , J. Havlíček , Horáček , L. Joanidis , P. Kamenický , B. Růžičková , J. Vaněk , P. Vláčilová z 2 hodiny 2

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
VV1RC_A1 Atelier 1 H. Babyrádová , J. Bružeňák , J. Eliška , J. Francová , J. Havlíček , Horáček , L. Joanidis , P. Kamenický , B. Růžičková , J. Vaněk , P. Vláčilová z 3 hodiny 2
VV1RC_DVV Didaktika výtvarné výchovy H. Babyrádová z 2 hodiny 2
VV1RC_GR Grafika J. Vaněk zk 3 hodiny 3
VV1RC_MO2 Modelování II L. Joanidis , P. Vláčilová zk 3 hodiny 3

3. semestr - povinně volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV1RC_ZP2 Závěrečná práce H. Babyrádová , J. Bružeňák , J. Eliška , J. Francová , J. Havlíček , Horáček , L. Joanidis , P. Kamenický , B. Růžičková , J. Vaněk , P. Vláčilová z 2 hodiny 2

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
VV1RC_A2 Atelier 2 H. Babyrádová , J. Bružeňák , J. Eliška , J. Francová , J. Havlíček , Horáček , L. Joanidis , P. Kamenický , B. Růžičková , J. Vaněk , P. Vláčilová zk 3 hodiny 3
VV1RC_DVV2 Didaktika výtvarné výchovy 2 H. Babyrádová zk 2 hodiny 3
VV1RC_ZU Zprostředkování umění R. Horáček z 3 hodiny 2

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty