DAP Výtvarná výchova pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV2RC_KR1 Kresba I J. Bružeňák (cvičící), J. Vaněk (cvičící) z 0/0/3 2
VV2RC_MA1 Malba I J. Francová (cvičící), P. Kamenický (cvičící) z 0/0/3 2
VV2RC_SOU Současné výtvarné umění R. Horáček (cvičící) zk 0/0/3 3

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV2RC_GD1 Grafický design I J. Eliška (cvičící) zk 0/0/2 3
VV2RC_KR2 Kresba II J. Bružeňák (cvičící), J. Vaněk (cvičící) zk 0/0/2 2
VV2RC_MA2 Malba II J. Francová (cvičící), P. Kamenický (cvičící) z 0/0/3 2
VV2RC_MO1 Modelování I L. Joanidis (cvičící), P. Vláčilová (cvičící) z 0/0/3 2

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV2RC_DVV1 Didaktika Vv I H. Babyrádová (cvičící) z 0/0/2 2
VV2RC_GR1 Grafika I J. Vaněk (cvičící) z 0/0/3 2
VV2RC_MO2 Modelování II L. Joanidis (cvičící), P. Vláčilová (cvičící) zk 0/0/3 3

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV2RC_A1 Ateliér I H. Babyrádová (cvičící), J. Bružeňák (cvičící), J. Eliška (cvičící), J. Francová (cvičící), J. Havlíček (cvičící), R. Horáček (cvičící), L. Joanidis (cvičící), P. Kamenický (cvičící), B. Růžičková (cvičící), J. Vaněk (cvičící), P. Vláčilová (cvičící) z 0/0/3 2
VV2RC_DU1 Dějiny umění I J. Havlíček (cvičící) z 0/0/3 2
VV2RC_DVV2 Didaktika Vv II H. Babyrádová (cvičící) zk 0/0/2 3

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV2RC_A2 Ateliér II H. Babyrádová (cvičící), J. Bružeňák (cvičící), J. Eliška (cvičící), J. Francová (cvičící), J. Havlíček (cvičící), R. Horáček (cvičící), L. Joanidis (cvičící), P. Kamenický (cvičící), B. Růžičková (cvičící), J. Vaněk (cvičící), P. Vláčilová (cvičící) z 0/0/3 3
VV2RC_DU2P Dějiny umění II - přednáška J. Havlíček (cvičící) z 0/0/1 2
VV2RC_DU2S Dějiny umění II - seminář J. Havlíček (cvičící) zk 0/0/2 3
VV2RC_PV1 Prostorové vytváření I B. Růžičková (cvičící) z 0/0/2 2

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV2RC_DVV3 Didaktika Vv III H. Babyrádová (cvičící) z 0/0/2 2
VV2RC_GD2 Grafický design II J. Eliška (cvičící) zk 0/0/2 3
VV2RC_PV2 Prostorové vytváření II B. Růžičková (cvičící) zk 0/0/2 3
VV2RC_ZU Zprostředkování umění R. Horáček (cvičící) z 0/0/1 2

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty