ZSS Výtvarná výchova pro střední školy - jednoletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV3DC_A1 Atelier 1 H. Babyrádová (cvičící), J. Bružeňák (cvičící), J. Eliška (cvičící), J. Francová (cvičící), J. Havlíček (cvičící), R. Horáček (cvičící), L. Joanidis (cvičící), P. Kamenický (cvičící), B. Růžičková (cvičící), J. Vaněk (cvičící) z 0/0/4 3
VV3DC_DVV Didaktika vv 3 H. Babyrádová (cvičící) zk 0/0/3 4
VV3DC_TU Teorie umění R. Horáček (cvičící) z 0/0/3 3

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VV3DC_A2 Atelier 2 H. Babyrádová (cvičící), J. Bružeňák (cvičící), J. Eliška (cvičící), J. Francová (cvičící), J. Havlíček (cvičící), R. Horáček (cvičící), L. Joanidis (cvičící), P. Kamenický (cvičící), B. Růžičková (cvičící), J. Vaněk (cvičící) zk 0/0/4 6
VV3DC_DU4 Dějiny umění 4 J. Havlíček (cvičící) z 0/0/3 4

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty