DPS Vychovatelství

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VY3DC_DIT1 Didaktická technologie I P. Konupčík (cvičící) z 0/0/0 2
VY3DC_FSOV Filozofické a sociologické otázky výchovy T. Dvořáček (přednášející) z 0/0/6 1
VY3DC_PKOM Pedagogická komunikace O. Šimoník (přednášející) zk 0/0/7 3
VY3DC_PSOS Psychologie osobnosti O. Čačka (přednášející) z 0/0/8 1
VY3DC_SOPA Sociální patologie T. Čech (přednášející), E. Štěpařová (přednášející) z 0/0/8 1
VY3DC_SPPE Speciální pedagogika A. Šafrová (přednášející), M. Vítková (přednášející) z 0/0/8 1
VY3DC_US Úvod do studia L. Gulová (přednášející) z 0/0/3 1
VY3DC_VYZD Výchova ke zdraví V. Mužík (přednášející) z 0/0/5 1
VY3DC_VZDE Věkové zvláštnosti dětí J. Veselá (přednášející) zk 0/0/8 3
VY3DC_ZAPE Základy pedagogiky T. Čech (přednášející), L. Gulová (přednášející), J. Němec (přednášející) zk 0/0/12 3
VY3DC_ZAPS Základy psychologie E. Řehulka (přednášející) zk 0/0/10 3
VY3DC_ZZDN Základy zdravotnických nauk P. Kachlík (cvičící) zk 0/0/8 2

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VY3DC_APED Alternativní pedagogika J. Svobodová (přednášející) z 0/0/5 2
VY3DC_DIT2 Didaktická technologie II P. Konupčík (cvičící) z 0/0/0 2
VY3DC_MANV Management pro vychovatele J. Šťáva (přednášející) zk 0/0/5 3
VY3DC_PEDD Pedagogická diagnostika J. Veselá (přednášející) z 0/0/8 2
VY3DC_PEPS Pedagogická psychologie R. Kohoutek (přednášející), E. Řehulka (přednášející) zk 0/0/8 3
VY3DC_RPPX Reflexe pedagogické praxe L. Gulová (přednášející) z 0/0/2 1
VY3DC_SOPS Sociální psychologie J. Řezáč (přednášející) zk 0/0/10 3
VY3DC_SZP1 Seminář k závěrečné práci I L. Gulová (cvičící) z 0/3/0 1
VY3DC_TEMH Teorie a metodika her J. Němec (přednášející) z 0/0/7 2
VY3DC_TMVY Teorie a metodika výchovy L. Gulová (přednášející), H. Rosolová (přednášející), S. Střelec (přednášející), J. Svobodová (přednášející) zk 0/0/16 4
VY3DC_UMVY Úvod do metodik výchovy M. Buchtová (přednášející), A. Jůvová (přednášející), V. Nováček (přednášející), Pavlíčková (přednášející), M. Pavlovská (přednášející) z 0/0/2 1

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Rozsah Kred.
VY3DC_MVZC Metodiky volitelných zájmových činností M. Buchtová (přednášející), A. Jůvová (přednášející), V. Nováček (přednášející), R. Pavlíčková (cvičící) zk 0/40/0 10
VY3DC_PELE Pedagogická legislativa Káčerková (přednášející) z 0/0/8 2
VY3DC_PEPX Pedagogická praxe L. Gulová (přednášející), E. Štěpařová (přednášející) z 0/20/0 4
VY3DC_PEVC Pedagogika volného času T. Čech (přednášející), J. Němec (přednášející) zk 0/10/0 3
VY3DC_RPPX Reflexe z pedagogické praxe L. Gulová (přednášející) z 0/0/2 1
VY3DC_SZP2 Seminář k závěrečné práci II L. Gulová (cvičící) z 0/2/0 1
VY3DC_ZP Závěrečná práce Vedoucí práce (přednášející) z 0/4/0 5

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty