DAP Zeměpis pro základní školy - tříletý program

1. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
Ze2RC_DOK1 Oborová didaktika geografie E. Hofmann (cvičící) z 4 hodiny 1
Ze2RC_KTK1 Kartografie S. Novák (přednášející), (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_PZK1 Planetární geografie S. Novák (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_SMK1 Statistické metody v geografii D. Borecký (přednášející), H. Svatoňová (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_USK1 Úvod do studia geografie D. Borecký (přednášející), E. Hofmann (přednášející), P. Chalupa (přednášející), J. Kolejka (přednášející), J. Mečiar (přednášející), S. Novák (přednášející) zk - 8 hodin 3

1. semestr - povinně volitelné předměty

1. semestr - volitelné předměty

2. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
Ze2RC_GGK2 Geologie a geomorfologie J. Kolejka (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_GGX2 Terénní kurz geologie a geomorfologie J. Kolejka (cvičící) z 1 týden terénní praxe 2
Ze2RC_KHK2 Klimatologie a hydrogeografie S. Novák (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_KTX2 Terénní kurz kartografie S. Novák (cvičící), H. Svatoňová (cvičící) z 1 týden terénní praxe 2
Ze2RC_PBK2 Pedogeografie a biogeografie J. Kolejka (přednášející) zk 12 hodin 4

2. semestr - povinně volitelné předměty

2. semestr - volitelné předměty

3. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
Ze2RC_DKK3 Oborová didaktika kartografie E. Hofmann (přednášející) z 4 hodiny 1
Ze2RC_GOK3 Geografie obyvatelstva a sídel P. Chalupa (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_NKK3 Nauka o krajině a životní prostředí J. Kolejka (přednášející) zk 12 hodin 2
Ze2RC_NSK3 Geografie nevýrobní sféry D. Borecký (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_PPX3 Pedagogická praxe - zeměpis 1 E. Hofmann (cvičící) z 10 dní 1
Ze2RC_VSK3 Geografie výrobní sféry D. Borecký (přednášející) zk 12 hodin 4

3. semestr - povinně volitelné předměty

3. semestr - volitelné předměty

4. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
Ze2RC_CRK4 Regionální geografie České republiky D. Borecký (přednášející), J. Kolejka (přednášející) zk 16 hodin 5
Ze2RC_CRX4 Exkurze Česká republika D. Borecký (cvičící), E. Hofmann (cvičící), P. Chalupa (cvičící), J. Kolejka (cvičící), H. Svatoňová (cvičící) z 1 týden terénní praxe 2
Ze2RC_DFK4 Oborová didaktika planetární a fyzické geografie E. Hofmann (přednášející), S. Novák (přednášející) zk 8 hodin 3
Ze2RC_ERK4 Regionální geografie Evropy a Společenství nezávislých států J. Mečiar (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_GIK4 Geografické informační systémy 1 H. Svatoňová (přednášející) z 4 hodiny 1
Ze2RC_OSX4 Oborová didaktika komplexní geografie (integrované terénní pracoviště Jedovnice) D. Borecký (cvičící), E. Hofmann (cvičící), P. Chalupa (cvičící), J. Kolejka (cvičící), S. Novák (cvičící), H. Svatoňová (cvičící) z 1 týden 2
Ze2RC_ZHX4 Zahraniční exkurze D. Borecký (cvičící), E. Hofmann (cvičící), P. Chalupa (cvičící), J. Kolejka (cvičící), H. Svatoňová (cvičící) z 1 týden terénní praxe 1

4. semestr - povinně volitelné předměty

4. semestr - volitelné předměty

5. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
Ze2RC_AAK5 Regionální geografie Asie, Afriky a Austrálie a Oceánie J. Mečiar (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_AMK5 Regionální geografie Ameriky, polárních oblastí a oceánů J. Mečiar (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_DSK5 Oborová didaktika socioekonomické geografie E. Hofmann (přednášející), P. Chalupa (přednášející) zk 8 hodin 3
Ze2RC_GIK5 Geografické informační systémy 2 S. Novák (přednášející), H. Svatoňová (přednášející) z 4 hodiny 1
Ze2RC_PGK5 Politická geografie J. Mečiar (přednášející) zk 12 hodin 4
Ze2RC_PPX5 Pedagogická praxe - zeměpis 2 E. Hofmann (cvičící) z 10 dní 1

5. semestr - povinně volitelné předměty

5. semestr - volitelné předměty

6. semestr - povinné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
Ze2RC_DKK6 Oborová didaktika komplexní geografie E. Hofmann (cvičící) zk 4 hodiny 4
Ze2RC_SUK6 Summa geographiae D. Borecký (cvičící), D. Foltýnová (cvičící), E. Hofmann (cvičící), P. Chalupa (cvičící), J. Kolejka (cvičící), D. Kráčmar (cvičící), J. Mečiar (cvičící), S. Novák (cvičící), H. Svatoňová (cvičící) zk 4 hodiny 2
Ze2RC_TGK6 Teoretická geografie J. Mečiar (přednášející) z 4 hodiny 1

6. semestr - povinně volitelné předměty

6. semestr - volitelné předměty

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
Ze2RC_ZP Závěrečná práce   z K předmětu neprobíhá výuka 1