Studijní katalog 2006/2007

PREZENČNÍ STUDIUM

KOMBINOVANÉ STUDIUM

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinně volitelné předměty: pokud není v poznámce uvedeno jinak, student si zapíše minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů v semestru.