Učitelství praktického vyučování

1. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_CVIS Vzdělávání v informační společnosti P. Pecina (přednášející) z 5 hodin 2
OP3BK_DIKT Komunikační technologie 1 P. Konupčík (přednášející) z 12 hodin 4
OP3BK_DOP Obecná pedagogika M. Stojan (přednášející) zk 20 hodin 6
OP3BK_DUS Úvod do studia M. Čadílek (přednášející), K. Ouroda (přednášející) z 3 hodin 1
OP3BK_FSO Sociologie I. Holý (přednášející) zk 12 hodin 5
OP3BK_FUF Úvod do filozofie R. Rybář (přednášející) k 12 hodin 3
OP3BK_PsUP Úvod do psychologie E. Řehulka (přednášející), I. Sobota (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_SSPA Sociální a pedagogická antropologie V. Spousta (přednášející) z 10 hodin 2

1. semestr - povinně volitelné

1. semestr - volitelné

2. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_DKP Komparativní pedagogika T. Janík (přednášející), K. Ouroda (přednášející) k 10 hodin 3
OP3BK_DPIT Pedagogický software K. Ouroda (přednášející) k 12 hodin 5
OP3BK_DPN Právní nauka H. Poláková (přednášející) z 12 hodin 4
OP3BK_POD Obecná didaktika P. Pecina (přednášející) zk 10 hodin 6
OP3BK_PsVP Vývojová psychologie O. Čačka (přednášející), I. Žaloudíková (přednášející) zk 14 hodin 5
OP3BK_SpZN Základy zdravotních nauk P. Kachlík (přednášející) zk 12 hodin 6

2. semestr - povinně volitelné

2. semestr - volitelné

3. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_DKIP Vybrané kapitoly z inženýrské pedagogiky K. Ouroda (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_DPDT Praktikum z didaktické technologie P. Konupčík (cvičící) k 12 hodin 5
OP3BK_DPVP Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu O. Králík (přednášející), K. Ouroda (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_DSP Speciální pedagogika A. Šafrová (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_PsIV Interakční výcvik J. Řezáč (přednášející) k 10 hodin 5
OP3BK_PsPO Psychologie osobnosti O. Čačka (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_SpPZ Patologické závislosti P. Kachlík (přednášející) z 10 hodin 2

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_BEEV Základy ekologie a environmentální vědy E. Hofmann (přednášející), B. Rychnovský (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_DLO Logika J. Strach (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_DSDV Doprava a systémy dopravní výchovy 1 M. Stojan (přednášející) z 10 hodin 4

3. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_DIT Komunikační technologie 2 J. Hrbáček (cvičící), A. Švec (cvičící), J. Vojáček (cvičící) z 15 hodin 4
OP3BK_DJA1 Jazyková cvičení A1 M. Trčková (cvičící) z 10 hodin 3
OP3BK_DJN1 Jazyková cvičení N1 L. Hradílková (cvičící) z 10 hodin 3
OP3BK_PsPD Psychodiagnostika osobnosti O. Čačka (přednášející) z 10 hodin 3

4. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_BaP1 Bakalářská práce 1 K. Ouroda (cvičící), Vedoucí prací (cvičící) z 15 hodin 4
OP3BK_DDOP Didaktika odborných předmětů M. Čadílek (přednášející), A. Loveček (přednášející) zk 10 hodin 6
OP3BK_DON1 Obchodní nauka 1 - O O. Tvrdoň (přednášející), M. Záboj (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_DPH1 Podnikové hospodářství 1 - T P. Suchánek (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_DPO1 Didaktika praktického vyučování 1 - O M. Čadílek (přednášející), P. Stejskalová (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_DPT1 Didaktika praktického vyučování 1 - T M. Čadílek (přednášející), Štulpa (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_DSP1 Seminář k bakalářské práci 1 K. Ouroda (přednášející) z 5 hodin 2
OP3BK_PsPP Pedagogická psychologie I. Sobota (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_PTMV Teorie a metodika výchovy S. Střelec (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_SZSP Základy sociální pedagogiky T. Dvořáček (přednášející) z 10 hodin 2

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_DCIT Cvičení z informačních technologií J. Vojáček (cvičící) z 10 hodin 2
OP3BK_DDV Doprava a systémy dopravní výchovy 2 M. Stojan (přednášející) z 10 hodin 4
OP3BK_SPVC Pedagogika volného času T. Čech (přednášející), J. Němec (přednášející) z 10 hodin 2

4. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_DJA2 Jazyková cvičení A2 M. Trčková (cvičící) z 10 hodin 3
OP3BK_DJN2 Jazyková cvičení N2 L. Hradílková (cvičící) z 10 hodin 3
OP3BK_PsKS Zvládání konfliktních situací O. Čačka (přednášející), Mareš (přednášející) z 10 hodin 3

5. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_BaP2 Bakalářská práce 2 K. Ouroda (cvičící), Vedoucí prací (cvičící) z 15 hodin 4
OP3BK_DFSP Metodika úvodu do světa práce O. Čačka (přednášející), O. Králík (přednášející), K. Ouroda (přednášející) k 15 hodin 5
OP3BK_DON2 Obchodní nauka 2 - O O. Tvrdoň (přednášející), M. Záboj (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_DPH2 Podnikové hospodářství 2 - T P. Suchánek (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_DPOP Praktikum z didaktiky odborných předmětů M. Čadílek (přednášející), A. Loveček (přednášející) z 10 hodin 4
OP3BK_DPO2 Didaktika praktického vyučování 2 - O M. Čadílek (přednášející), P. Stejskalová (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_DPT2 Didaktika praktického vyučování 2 - T M. Čadílek (přednášející), Štulpa (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_DSP2 Seminář k bakalářské práci 2 K. Ouroda (přednášející) z 3 hodiny 2
OP3BK_FZMM Základy managemementu a marketingu O. Králík (přednášející) z 10 hodin 2
OP3BK_PPK Pedagogická komunikace E. Sedláčková (přednášející), O. Šimoník (přednášející) z 10 hodin 4
OP3BK_PsPR Psychologie práce O. Čačka (přednášející) k 10 hodin 3
OP3BK_SSP Sociální patologie T. Čech (přednášející) zk 12 hodin 5

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_DDDV Doprava a systémy dopravní výchovy 3 M. Stojan (přednášející) z 10 hodin 4
OP3BK_PVZS Výchova ke zdraví ve škole J. Svobodová (přednášející) z 10 hodin 2

5. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_DJA3 Jazyková cvičení A3 M. Trčková (cvičící) z 10 hodin 3
OP3BK_DJN3 Jazyková cvičení N3 L. Hradílková (cvičící) z 10 hodin 3
OP3BK_DSIT Specializace z informačních technologií J. Strach (přednášející) z 10 hodin 2

6. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_BaP3 Bakalářská práce 3 K. Ouroda (cvičící), Vedoucí prací (cvičící) z 15 hodin 4
OP3BK_DON3 Obchodní nauka 3 - O O. Tvrdoň (přednášející), M. Záboj (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_DPH3 Podnikové hospodářství 3 - T P. Suchánek (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_DPOV Praktikum z didaktiky odborného výcviku M. Čadílek (přednášející), P. Stejskalová (přednášející), Štulpa (přednášející) k 35 hodin 8
OP3BK_DSP3 Seminář k bakalářské práci 3 K. Ouroda (přednášející) z 5 hodin 2
OP3BK_FEk Ekonomika O. Králík (přednášející) zk 15 hodin 5
OP3BK_PRVI Řízení výchovných a vzdělávacích institucí J. Šťáva (přednášející) zk 10 hodin 4
OP3BK_PTPD Pedagogická diagnostika Z. Friedmann (přednášející), S. Střelec (přednášející) z 10 hodin 4

6. semestr - povinně volitelné

6. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
OP3BK_DKA Konverzace A M. Trčková (cvičící) z 10 hodin 3
OP3BK_DKN Konverzace N L. Hradílková (cvičící) z 10 hodin 3