Speciální pedagogika - bakalářská, kombinovaná

Studenti si z nabídky povinně volitelných předmětů vybírají předměty jedné specializace.

1. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_MTO1 Metodologie 1 P. Mühlpachr (přednášející) k 8 hodin 6
SP4BK_SOPA Sociální patologie P. Mühlpachr (přednášející) z 8 hodin 5
SP4BK_SOSP Sociologie pro SP P. Mühlpachr (přednášející) k 8 hodin 5
SP4BK_USPP Úvod do spec.ped. B. Bazalová (přednášející) z 8 hodin 2
SP4BK_ZZDN Základy zdravotních nauk P. Kachlík (přednášející) zk 8 hodin 6
SZ2BP_Pd10 Dějiny pedagogiky B. Šmahelová (přednášející) zk 10 hodin 3
SZ2BP_Ps10 Úvod do psychologie E. Řehulka (přednášející), G. Dolinskij (náhr. zkoušející) zk 10 hodin 3

1. semestr - povinně volitelné

1. semestr - volitelné

2. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_PEDI Pediatrie P. Kachlík (přednášející) zk 12 hodin 6
SP4BK_PPS1 Patopsychologie 1 D. Přinosilová (přednášející) k 12 hodin 4
SP4BK_ZSP1 Základy spec.ped.1 psycho B. Bazalová (přednášející) zk 12 hodin 6
SP4BK_ZSP2 Základy spec.ped. 2 logo I. Bytešníková (přednášející) zk 12 hodin 6
SP4BK_ZSP3 Základy spec. ped. 3 surdo R. Horáková (přednášející) k 8 hodin 4
SP4BK_ZSP4 Základy spec. ped. 4 soma D. Opatřilová (přednášející), D. Zámečníková (přednášející) k 8 hodin 4
SZ2BP_Pd11 Úvod do pedagogiky J. Svobodová (přednášející) zk 10 hodin 3
SZ2BP_Ps11 Psychologie duševního vývoje I. Žaloudíková (přednášející) zk 10 hodin 3

2. semestr - povinně volitelné

2. semestr - volitelné

3. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_ISPP Integrativní spec. pedagogika M. Vítková (přednášející) zk 8 hodin 6
SP4BK_NEUR Neurologie R. Šlapal (přednášející) zk 12 hodin 6
SP4BK_OFPE Oftalmopedie P. Hamadová (přednášející) k 8 hodin 4
SP4BK_PSCH Psychiatrie P. Kachlík (přednášející) zk 8 hodin 4
SP4BK_ZSP6 Základy spec. pedagogiky 6 Etopedie V. Vojtová (přednášející) k 8 hodin 4
SP4BK_ZSP7 Základy spec. pedagogiky 7 SPU M. Bartoňová (přednášející), D. Brožová (přednášející) k 8 hod 4
SZ2BP_Pd20 Obecná didaktika O. Šimoník (přednášející), J. Šťáva (přednášející) zk 10 hodin 3
SZ2BP_Ps20 Sociální psychologie J. Řezáč (přednášející) zk 10 hodin 3

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_CJA1 English as a Foreign Language 1 J. Vacek (cvičící) z 15 hodin 3
SP4BK_CJN1 Deutsch als Fremdsprache 1 M. Mészárosová (cvičící) z 15 hodin 3

3. semestr - volitelné

4. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SZ2BP_Pd21 Teorie a metodika výchovy M. Janda (přednášející) zk 10 hodin 3

4. semestr - povinně volitelné

Studenti zapíšou jeden cizí jazyk a jeden z předmětů specializace.

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_CJA2 English as a Foreign Language 2 J. Vacek (cvičící) z 15 hodin 3
SP4BK_CJN2 Deutsch als Fremdsprache 2 M. Mészárosová (cvičící) z 15 hodin 3
SP4BK_SP1a Specializace 1a Logopedie I. Bytešníková (cvičící), J. Klenková (cvičící) zk 40 hodin 24
SP4BK_SP1b Specializace 1b Psychopedie B. Bazalová (cvičící), J. Pipeková (cvičící) zk 40 hodin 24

4. semestr - volitelné

Studenti zapíšou jeden z volitelných předmětů.

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_DMO Reedukace DMO D. Opatřilová (cvičící) z 24 hodin 6
SP4BK_KOAL Alternativní komunikace Z. Janovcová (cvičící) z 24 hodin 6
SP4BK_KOSL Komunikace sluchově postižených R. Horáková (přednášející) z 24 hodin 6
SP4BK_LGPR Logopedická prevence P, So I. Bytešníková (přednášející) z 24 hodin 6
SP4BK_PSMO Psychomotorika M. Blahutková (cvičící) z 24 hodin 6
SP4BK_SPUR Reedukace SPU D. Brožová (přednášející), M. Bartoňová (cvičící) z 24 6

5. semestr - povinné

* Předmět SZ2BP_Pd30 se bude vyučovat počínaje akademickým rokem 2007/2008

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_OFTA Oftalmologie P. Kachlík (přednášející), Řehůřek (přednášející) k 8 hodin 4
SP4BK_ORLF ORL, foniatrie Šlapák (přednášející) zk 16 hodin 6
SZ2BP_Pd30 * Školská politika a legislativa I M. Janda (přednášející), J. Šťáva (přednášející) zk 10 hodin 3

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_SP2c Specializace 2c Surdopedie R. Horáková (přednášející), Souralová (přednášející) zk 40 hodin 18
SP4BK_SP2d Specializace 2d Somatopedie D. Opatřilová (přednášející), D. Zámečníková (cvičící) zk 40 hodin 18
SP4BK_SP2e Specializace 2e Oftalmopedie P. Hamadová (cvičící) zk 40 hodin 18
SP4BK_SP2f Specializace 2f Etopedie V. Vojtová (cvičící) zk 40 hodin 18

5. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_DIP1 Diplomový seminář 1   z   2

6. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_OPRS Odborná praxe souvislá 1 D. Opatřilová (přednášející), B. Bazalová (cvičící), R. Horáková (cvičící), P. Kachlík (cvičící), J. Klenková (cvičící), J. Pipeková (cvičící), V. Vojtová (cvičící), D. Zámečníková (cvičící) z praxe 24 6
SP4BK_SSP3 Specializace 3 SPU M. Bartoňová (cvičící) zk 40 hodin 24

6. semestr - povinně volitelné

6. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4BK_BP Bakalářská práce   z   10
SP4BK_DIP2 Diplomový seminář 2   z   2
SP4BK_PST Případová studie   z   10