Speciální pedagogika - navazující magisterská, kombinovaná

Studenti si z nabídky povinně volitelných předmětů vybírají předměty jedné specializace.

1. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_MSP1 Didaktiky předmětů 1. st. ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potřebami 1 M. Bartoňová (přednášející), R. Blažková (přednášející) zk 16 hodin 8
SP4MK_MTOB Metodologie 2 P. Mühlpachr (přednášející) zk 16 hodin 10
SP4MK_PPS2 Patopsychologie 2 D. Přinosilová (přednášející) k 16 hodin 8
SZ2MP_Bi10 Environmentální vzdělávání E. Hofmann (přednášející), B. Rychnovský (přednášející) zk 10 3
SZ2MP_Ps10 Pedagogická psychologie E. Řehulka (přednášející) zk 10 3

1. semestr - povinně volitelné

1. semestr - volitelné

2. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_MSP2 Didaktiky předmětů 1.st. ZŠ pro žáky se spec. vděl. potřebami 2 M. Bartoňová (přednášející) zk 16 hodin 8
SZ2MP_Pd11 Alternativní pedagogika J. Svobodová (přednášející) zk 10 3
SZ2MP_Ps11 Psychologie osobnosti O. Čačka (přednášející) zk 10 3

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_S4a1 Specializace 4a 1.Logopedie a surdopedie I.+ J. Klenková (přednášející), Souralová (přednášející) zk 40 hodin 20
SP4MK_S4b1 Specializace 4b 1 edukace jedinců s více vadami I.+ D. Opatřilová (přednášející), M. Vítková (přednášející) zk 40 hodin 20
SP4MK_S4c1 Specializace 4c Edukace jedinců s poruchami chování I.+ Vízdalová (přednášející), V. Vojtová (přednášející) zk 40 hodin 20
SP4MK_S4d1 Specializace 4d Surdopedie se znakovým jazykem R. Horáková (přednášející), Souralová (přednášející) zk 40 hod. 20
SP4MK_S4e1 Specializace 4e Edukace jedinců s metálním postižením B. Bazalová (přednášející), J. Pipeková (přednášející) zk 40 hod. 20
SP4MK_S4f1 Specializace 4f Andragogika P. Mühlpachr (přednášející), K. Pančocha (přednášející) zk 40 hod. 20

2. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_DIP1 Diplomový seminář 1 J. Klenková (přednášející), M. Vítková (přednášející) z 8 hodin 2

3. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_MSP3 Didaktiky předmětů 1. st. ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potřebami 3 M. Bartoňová (přednášející), R. Blažková (přednášející) k 8 hodin 4
SP4MK_SPDG Spec. pedagogická diagnostika D. Přinosilová (přednášející) k 8 hodin 4
SZ2MP_Pd20 Školská politika, školský systém a legislativa II J. Šťáva (přednášející) zk 10 3
SZ2MP_Ps20 Psychologie ve školní praxi I. Žaloudíková (přednášející) zk 10 3

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_S4a2 Specializace 4a Logopedie a surdopedie II. I. Bytešníková (přednášející), J. Klenková (přednášející) zk 40 hodin 20
SP4MK_S4b2 Specializace 4b Edukace jedinců s více vadami 2. + D. Opatřilová (přednášející), M. Vítková (přednášející) zk 40 hodin 20
SP4MK_S4c2 Specializace 4c 2. Edukace jedinců s poruchami chování 2.+ Vízdalová (přednášející), V. Vojtová (přednášející) zk 40 hodin 20
SP4MK_S4d2 Specializace 4d Surdopedie se znakovým jazykem R. Horáková (přednášející), Souralová (přednášející) zk 40 hodin 20
SP4MK_S4f2 Specializace 4f Andragogika 2 P. Mühlpachr (přednášející), K. Pančocha (přednášející) zk 40 hod. 20

3. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_DIP2 Diplomový seminář 2 I. Bytešníková (cvičící), J. Klenková (cvičící), P. Mühlpachr (cvičící), Z. Nováková (cvičící), D. Opatřilová (cvičící), M. Vítková (cvičící) z 8 hodin 2
SZ9MK_DTDP Diplomová práce Vyučující KDT (cvičící) z 6 hodin 2

4. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_NEPS Neuropsychologie E. Řehulka (cvičící) z 8 hodin 2
SP4MK_OPRX Odborná praxe souvislá I. Bytešníková (cvičící), J. Klenková (cvičící), P. Mühlpachr (cvičící), Z. Nováková (cvičící), D. Opatřilová (cvičící), J. Pipeková (cvičící), V. Vojtová (cvičící) z 32 praxe 6
SZ2MP_Pd21 Pedagogická diagnostika J. Šťáva (přednášející) zk 10 3
SZ2MP_Ps21 Aplikace psychologie při zvyšování efektivity práce učitele J. Řezáč (přednášející) zk 10 3

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_SPVD Speciální pedagogika dospělých a seniorů + P. Mühlpachr (přednášející) k 8 hodin 10
SP4MK_SPVE Speciální pedagogika školního věku +(se zaměřením na etopedii) V. Vojtová (přednášející) k 8 hodin 10
SP4MK_SPVL Speciální pedagogika předškol. a škol. věku +(se zaměřením na logopedii) J. Klenková (přednášející) k 8 hodin 10
SP4MK_SPVS Speciální pedagogika předškol. a škol. věku (se zaměřením na surdopedii) R. Horáková (přednášející) k 8 hodin 10
SP4MK_SPVV Speciální pedagogika předškol. a škol. věku +(se zaměřením na více vad) D. Opatřilová (přednášející), D. Přinosilová (přednášející) k 8 hodin 10

4. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SP4MK_DIP3 Diplomový seminář 3 B. Bazalová (cvičící), P. Mühlpachr (cvičící), Z. Nováková (cvičící), D. Opatřilová (cvičící), M. Vítková (cvičící) z 8 hodin 2
SP4MK_DP Diplomová práce   z   10
SP4MK_PST Případová studie   z   10