Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

1. semestr - povinné

ód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_APP1 Asistentská pedagogická praxe I (průběžná) J. Havel (cvičící), T. Janík (cvičící) z 1 den 1
ZS1BK_CjC1 Současný český jazyk I - úvod, fonetika a fonologie J. Tušková (přednášející) z 8 hodin 1
ZS1BK_DSAP Dějiny školy a pedagogiky B. Šmahelová (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_DTIT Informační technologie P. Konupčík (cvičící), A. Švec (cvičící), J. Vojáček (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_HT Hudební teorie B. Crha (přednášející) k 6 hodin 2
ZS1BK_IVZ1 Integrovaný vědní základ I H. Cídlová (přednášející), H. Jedličková (přednášející), J. Matyášek (přednášející), V. Navrátil (přednášející), S. Novák (přednášející) z 6 hodin 1
ZS1BK_LUSK Úvod do studia literatury M. Šubrtová (přednášející) k 8 hodin 3
ZS1BK_PAEK Terénní cvičení z pěstitelství a aplikované ekologie H. Jedličková (cvičící), D. Křivánková (cvičící), J. Matyášek (cvičící), I. Tymráková (cvičící), J. Božková (náhr. zkoušející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_SZMD Základy matematických disciplín K. Matoušková (přednášející), V. Viktora (přednášející) zk 8 hodin 3
ZS1BK_TvA1 Atletika I M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_TvG1 Gymnastika I D. Jonášová (cvičící), H. Šeráková (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_UDF Úvod do filosofie M. Buchtová (přednášející) z zk 8 hodin 2
ZS1BK_VVUS Úvod do studia výtvarné výchovy H. Stadlerová (cvičící), P. Vláčilová (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_ZaPs Základy psychologie I. Sobota (přednášející) z zk 4 hodin 1
ZS1BK_ZBZ1 Základy biologie člověka a zdravovědy 1 M. Havelková (přednášející), L. Mužíková (přednášející), J. Reissmannová (přednášející), Š. Urbánková (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_ZGU Základy geografického učiva S. Novák (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_ZOSP Základy obecné a srovnávací pedagogiky B. Šmahelová (přednášející) z 4 hodiny 1

1. semestr - povinně volitelné

  Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AF1A Fonetika a fonologie 1A - AJ P. Najvar (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FFF1 Fonetika a fonologie 1 - Fj Z. Schejbalová (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - Nj P. Váňa (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RFF1 Fonetika a fonologie 1 - Rj H. Cvrková (přednášející) z 8 hodin 1

1. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AEP1 Pěstitelství a aplikovaná ekologie L. Hradilová (cvičící), H. Jedličková (cvičící), I. Tymráková (cvičící), J. Božková (náhr. zkoušející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_AJ1A Jazyková cvičení 1A - AJ T. Váňová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_AVVA Výslovnostní cvičení P. Najvar (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FJC1 Jazyková cvičení 1 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící), Z. Schejbalová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FRD1 Řečové dovednosti 1 - Fj Z. Schejbalová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_NJC1 Jazyková cvičení 1 - Nj J. Budňák (cvičící), A. Kovářová (cvičící) z 16 hodin 5
ZS1BK_RJC1 Jazyková cvičení 1 - Rj J. Krystýnková (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1BK_RRD1 Řečové dovednosti 1 - Rj H. Morozova (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_SMA1 Matematika 1 K. Matoušková (cvičící), V. Viktora (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_ZNP1 Živá a neživá příroda 1 L. Hradilová (cvičící), H. Jedličková (cvičící), J. Matyášek (cvičící), J. Božková (náhr. zkoušející) z blok 2

2. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_APB1 Aplikační blok z psychologie I - Metody psychologie J. Dan (cvičící) z 4 hodin 1
ZS1BK_APP2 Asistentská pedagogická praxe II (průběžná) J. Havel (cvičící), B. Šmahelová (cvičící) z 3 dny 1
ZS1BK_CjC2 Současný český jazyk II - tvarosloví K. Ondrášková (přednášející) zk 8 hodin 4
ZS1BK_DeHU Základy historického učiva F. Čapka (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_EVV Epistemologická východiska vyučování H. Filová (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1BK_HA Harmonie P. Hala (cvičící), B. Knopová (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_HN1 Hra na nástroj 1 I. Bartoš (cvičící), B. Crha (cvičící), P. Hala (cvičící), B. Knopová (cvičící), J. Kučerová (cvičící), D. Ryšánková (cvičící), M. Sedláček (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_IVZ2 Integrovaný vědní základ 2 F. Čapka (cvičící), H. Jedličková (cvičící), V. Navrátil (cvičící), S. Novák (cvičící) z 6 hodin 1
ZS1BK_LMKK Mediální kultura D. Kroča (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_PGU Praktikum z geografického učiva D. Borecký (cvičící), P. Chalupa (cvičící), J. Mečiar (cvičící), S. Novák (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_PsDV Psychologie duševního vývoje O. Čačka (přednášející) zk 4 hodiny 3
ZS1BK_PZTD Praktikum z tvořivé dramatiky M. Pavlovská (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_SALG Základy algebry a aritmetiky K. Matoušková (cvičící), V. Viktora (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_TvA2 Atletika II M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_TvG2 Gymnastika II D. Jonášová (cvičící), H. Šeráková (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_TvZT Základy turistiky a pobytu v přírodě V. Mužík (cvičící), V. Nováček (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z kurz 6 dnů 2
ZS1BK_VVP1 výtvarné vyjadřovací prostředky 1 J. Francová (cvičící), J. Vaněk (cvičící) z 10 hodin 2
ZS1BK_ZBZ2 Základy biologie člověka a zdravovědy 2 M. Havelková (přednášející), L. Mužíková (přednášející), J. Reissmannová (přednášející), Š. Urbánková (přednášející) zk 4 hodiny 3
ZS1BK_ZTD Základy tvořivé dramatiky M. Pavlovská (cvičící) z 4 hodiny 1

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AF1B Fonetika a fonologie 1B - AJ P. Najvar (cvičící) zk 8 hodin 4
ZS1BK_FFF2 Fonetika a fonologie 2 - Fj Z. Schejbalová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - Nj (cvičící) zk 8 hodin 4
ZS1BK_RFF2 Fonetika a fonologie 2 - Rj H. Cvrková (cvičící) zk 8 hodin 4

2. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AJ1B Jazyková cvičení 1B - AJ P. Najvar (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_AVVA Výslovnostní cvičení P. Najvar (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_BiP2 Živá a neživá příroda II H. Jedličková (přednášející), I. Tymráková (přednášející) z blok 1
ZS1BK_EFO Esteticko-filosofické otázky člověka M. Buchtová (přednášející) k 4 hodiny 1
ZS1BK_FJC2 Jazyková cvičení 2 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) zk 8 hodin 3
ZS1BK_FRD2 Řečové dovednosti 2 - Fj Z. Schejbalová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_NJC2 Jazyková cvičení 2 - Nj P. Váňa (cvičící), (cvičící) z 16 hodin 5
ZS1BK_RJC2 Jazyková cvičení 2 - Rj J. Krystýnková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RRD2 Řečové dovednosti 2 - RJ H. Morozova (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1BK_SMA2 Matematika 2 K. Matoušková (cvičící), V. Viktora (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_ZNT2 Živá a neživá příroda 2 - terén ČR L. Hradilová (cvičící), H. Jedličková (cvičící), J. Matyášek (cvičící), I. Tymráková (cvičící) z blok 1

3. semestr - povinné

  Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_APB2 Aplikační blok z psychologie II O. Čačka (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_CjC3 Současný český jazyk III - skladba I. Kolářová (přednášející) k 8 hodin 2
ZS1BK_DEPH Praktikum z historie F. Čapka (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_HN2 Hra na nástroj 2 I. Bartoš (cvičící), B. Crha (cvičící), P. Hala (cvičící), J. Kučerová (cvičící), D. Ryšánková (cvičící), M. Sedláček (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_IN Intonace a hlasová výchova M. Vajda (cvičící) k 6 hodin 2
ZS1BK_IVU1 interpretace výtvarného umění 1 J. Eliška (cvičící), R. Horáček (cvičící), H. Stadlerová (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_IVZ3 Integrovaný vědní základ 3 H. Cídlová (cvičící), F. Čapka (cvičící), H. Jedličková (cvičící), V. Navrátil (cvičící), S. Novák (cvičící) z 6 hodin 1
ZS1BK_LCLK Česká literatura v čítankách M. Šubrtová (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_PAR1 Aritmetika I J. Beránek (přednášející), M. Vaňurová (přednášející) zk 12 hodin 5
ZS1BK_SoPs Sociální psychologie J. Řezáč (přednášející) k zk 4 hodiny 2
ZS1BK_SP1 Školní pedagogika I H. Filová (přednášející), H. Horká (přednášející) z 12 hodin 3
ZS1BK_TVG3 Gymnastika III D. Jonášová (cvičící), H. Šeráková (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_TVPH Pohybové a netradiční hry V. Nováček (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_VVP2 výtvarné vyjadřovací prostředky 2 J. Francová (cvičící), P. Kamenický (cvičící), J. Vaněk (cvičící), P. Vláčilová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_ZBUC Základy biologického učiva Z. Lososová (cvičící), B. Rychnovský (cvičící), I. Tymráková (cvičící), R. Vlk (cvičící) k 4 hodiny 1

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AG2A Gramatika 2A - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FGR1 Gramatika 1 - Fj N. Krsková (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1BK_NGR1 Gramatika 1 (morfologie) - Nj J. Lišková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RGR1 Gramatika 1 (morfologie) - Rj R. Grenarová (cvičící) z 8 hodin 2

3. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AET2 Aplikovaná ekologie - terén H. Jedličková (cvičící), B. Rychnovský (cvičící), R. Vlk (cvičící) z 3 hodiny 2
ZS1BK_AJ2A Jazyková cvičení 2A - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_AR2A Řečové dovednosti 2A - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_BiP3 Živá a neživá příroda III H. Jedličková (přednášející), I. Tymráková (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_FJC3 Jazyková cvičení 3 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) z 8 konzultací 2
ZS1BK_FRD3 Řečové dovednosti 3 - Fj Z. Schejbalová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_LCLS Praktikum z české literatury v čítankách J. Zítková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_LLKP Literárněkritické praktikum D. Kroča (cvičící), N. Sieglová (cvičící), M. Šubrtová (cvičící), J. Zítková (cvičící) z 12 hodin 3
ZS1BK_NJC3 Jazyková cvičení 3 - Nj J. Lišková (cvičící) z 16 hodin 5
ZS1BK_RJC3 Jazyková cvičení 3 - Rj S. Koryčánková (cvičící), H. Morozova (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RRD3 Řečové dovednosti 3 - RJ R. Grenarová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_SMA3 Matematika 3 J. Beránek (cvičící), M. Vaňurová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_ZNP3 Živá a neživá příroda 3 L. Hradilová (cvičící), H. Jedličková (cvičící), I. Tymráková (cvičící) z blok 1

4. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_APB3 Aplikační blok z psychologie III - Interakční cvičení J. Řezáč (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_CjC4 Současný český jazyk IV - slovní zásoba a tvoření slov H. Borovská (přednášející), I. Kolářová (přednášející) z 6 hodin 1
ZS1BK_HN3 Hra na nástroj 3 I. Bartoš (cvičící), B. Crha (cvičící), P. Hala (cvičící), J. Kučerová (cvičící), D. Ryšánková (cvičící), M. Sedláček (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_IVU2 interpretace výtverného umění 2 R. Horáček (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_IVZ4 Integrovaný vědní základ 4 H. Cídlová (přednášející), F. Čapka (přednášející), H. Jedličková (přednášející), V. Navrátil (přednášející), S. Novák (přednášející), B. Rychnovský (přednášející), J. Trna (přednášející) zk 6 hodin 3
ZS1BK_LLM1 Literatura pro mládež I D. Šíblová (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1BK_PBGP Praktikum z biologie a pěstitelství H. Jedličková (cvičící), L. Ogorevc (cvičící), I. Tymráková (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_PEV Praktikum ekologické výchovy H. Horká (cvičící), A. Máchal (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_PsVV Psychologie vyučování a výchovy I. Sobota (přednášející) k 4 hodiny 2
ZS1BK_SAR2 Aritmetika II J. Beránek (cvičící), M. Vaňurová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_SP2 Školní pedagogika II H. Filová (cvičící), H. Horká (cvičící) zk 12 hodin 5
ZS1BK_TVSH Sportovní hry V. Nováček (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_TVZD Zdravotní tělesná výchova H. Šeráková (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_TVZK Zimní výcvikový kurz V. Mužík (cvičící), V. Nováček (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z kurz 7 dní 2
ZS1BK_VVP3 výtvarné vyjadřovací prostředky 3 H. Stadlerová (cvičící), P. Vláčilová (cvičící) k 8 hodin 3
ZS1BK_ZFCU Základy fyzikálního a chemického učiva H. Cídlová (cvičící), J. Trna (cvičící) z 4 hodiny 1

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AG2B Gramatika 2B - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FGR2 Gramatika 2 - Fj N. Krsková (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1BK_NGR2 Gramatika 2 (morfologie) - Nj J. Lišková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RGR2 Gramatika 2 (morfologie) - Rj R. Grenarová (cvičící) z 8 hodin 2

4. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TV1MK_TVVT Vodní turistika D. Jonášová (cvičící), V. Nováček (cvičící), H. Šeráková (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z kurz 5 dní 1
ZS1BK_AJ2B Jazyková cvičení 2B - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_AR2B Řečové dovednosti 2B - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FJC4 Jazyková cvičení 4 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FRD4 Řečové dovednosti 4 - Fj Z. Schejbalová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_LLKP Literárněkritické praktikum D. Kroča (cvičící), N. Sieglová (cvičící), M. Šubrtová (cvičící), J. Zítková (cvičící) z 12 hodin 3
ZS1BK_NJC4 Jazyková cvičení 4 - Nj J. Lišková (cvičící) z 16 hodin 5
ZS1BK_RJC4 Jazyková cvičení 4 - Rj S. Koryčánková (cvičící), H. Morozova (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RRD4 Řečové dovednosti 4 - RJ R. Grenarová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_SMA4 Matematika 4 J. Beránek (cvičící), M. Vaňurová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_ZNP4 Živá a neživá příroda - terén H. Jedličková (cvičící), J. Matyášek (cvičící), I. Tymráková (cvičící) z 7 dní 2
ZS1MK_BiP4 Živá a neživá příroda IV - přednáška H. Jedličková (přednášející), I. Tymráková (přednášející) z   1

5. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_ABIC Aplikovaná biologie H. Jedličková (cvičící), I. Tymráková (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_APB4 Aplikační blok z psychologie IV - Utváření podmínek školní úspěšnosti žáků I. Sobota (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_AT1 Aplikace techniky I. Z. Friedmann (cvičící), J. Pecina (cvičící), K. Stibor (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_CJC5 Současný český jazyk V - stylistika E. Minářová (přednášející) zk 6 hodin 3
ZS1BK_HLV1 Hlasová výchova 1 J. Frostová (cvičící), M. Havlátová (cvičící), M. Olbrzymek (cvičící), V. Richter (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_HN4 Hra na nástroj 4 I. Bartoš (cvičící), B. Crha (cvičící), P. Hala (cvičící), J. Kučerová (cvičící), D. Ryšánková (cvičící), M. Sedláček (cvičící) zk 4 hodiny 2
ZS1BK_IDVP Interpretace dětského výtvarného projevu H. Babyrádová (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_LLM2 Literatura pro mládež II D. Šíblová (přednášející) zk 4 hodiny 3
ZS1BK_PDD Pedagogická diagnostika J. Kratochvílová (cvičící) k 8 hodin 3
ZS1BK_PFCH Praktikum z fyziky a chemie L. Dvořák (cvičící), I. Plucková (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_PGE1 Geometrie I M. Francová (přednášející) zk 12 hodin 5
ZS1BK_PPV Osobnostní a sociální výchova M. Pavlovská (cvičící), B. Šmahelová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_TvNF Netradiční formy tělesné výchovy (psychomotorika) D. Jonášová (cvičící), H. Šeráková (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_ZSP Základy sociální pedagogiky T. Dvořáček (přednášející), L. Gulová (přednášející), J. Němec (přednášející), D. Klapko (pomocník), P. Soják (pomocník), E. Štěpařová (pomocník) z 4 hodiny 1

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AG3A Gramatika 3A - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FGR3 Gramatika 3 - Fj N. Krsková (cvičící) zk 8 hodin 3
ZS1BK_NGR3 Gramatika 3 (syntax) - Nj J. Lišková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RGR3 Gramatika 3 (morfologie) - Rj R. Grenarová (cvičící) z 8 hodin 2

5. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AJ3A Jazyková cvičení 3A - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_AR3A Řečové dovednosti 3A - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FA Filosofická antropologie E. Vonková (cvičící) k 8 hodin 2
ZS1BK_FJC5 Jazyková cvičení 5 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_LLKP Literárněkritické praktikum D. Kroča (cvičící), N. Sieglová (cvičící), M. Šubrtová (cvičící), J. Zítková (cvičící) z 12 hodin 3
ZS1BK_NJC5 Jazyková cvičení 5 - Nj J. Lišková (cvičící) z 16 hodin 5
ZS1BK_RJC5 Jazyková cvičení 5 - Rj S. Koryčánková (cvičící), H. Morozova (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RRD5 Řečové dovednosti 5 - RJ R. Grenarová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_SMA5 Matematika 5 M. Francová (cvičící) z 8 hodin 2

6. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AT2 Aplikace techniky II. V. Hora (přednášející), J. Pecina (přednášející), G. Štěpánová (přednášející) zk 8 hodin 3
ZS1BK_CjJA Jazyková analýza textu I. Martinec (přednášející), K. Ondrášková (přednášející) z 8 hodin 1
ZS1BK_HLV2 Hlasová výchova 2 J. Frostová (cvičící), M. Havlátová (cvičící), M. Olbrzymek (cvičící), V. Richter (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_LILT Interpretace literárních textů J. Zítková (cvičící) z 8 hodin 1
ZS1BK_OVDK Dějiny kultury R. Rybář (přednášející) k 4 hodiny 2
ZS1BK_PHV Praktikum z hudební výchovy B. Knopová (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_PPP Profesionální praktikum z pedagogiky M. Pavlovská (cvičící), B. Šmahelová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_PsHG Psychohygiena E. Řehulka (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1BK_RPG Rozvoj počáteční gramotnosti J. Havel (přednášející), V. Najvarová (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1BK_SGE2 Geometrie II M. Francová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_SP1P Speciální pedagogika I D. Brožová (přednášející), M. Vítková (přednášející) k 8 hodin 4
ZS1BK_TvPB Plavání a bruslení D. Jonášová (cvičící), V. Nováček (cvičící), H. Šeráková (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_TvPr Praktikum z tělesné výchovy D. Jonášová (cvičící), V. Nováček (cvičící), H. Šeráková (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_TvTe Teorie tělesné výchovy V. Mužík (cvičící), V. Nováček (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1BK_ZPM Základy pedagogické metodologie T. Janík (přednášející), K. Vlčková (přednášející) k 8 hodin 3

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_AG3B Gramatika 3B - AJ S. Čapková (cvičící) zk 8 hodin 4
ZS1BK_FDL1 Literatura pro děti 1 - Fj M. Poučová (přednášející) k 8 hodin 2
ZS1BK_NGR4 Gramatika 4 (syntax) - Nj J. Lišková (cvičící) zk 8 hodin 3
ZS1BK_RGR4 Gramatika 4 (syntax) - Rj H. Cvrková (cvičící) zk 8 hodin 3

6. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
TV1BK_TVDL Didaktika lyžování V. Mužík (cvičící), V. Nováček (cvičící), M. Trávníček (cvičící), J. Vrbas (cvičící) z kurz 7 dní 2
ZS1BK_AJ3B Jazyková cvičení 3B - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_AR3B Řečové dovednosti 3B - AJ S. Čapková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_FJC6 Jazyková cvičení 6 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) zk 8 hodin 3
ZS1BK_LLKP Literárněkritické praktikum D. Kroča (cvičící), N. Sieglová (cvičící), M. Šubrtová (cvičící), J. Zítková (cvičící) z 12 hodin 3
ZS1BK_NJC6 Jazyková cvičení 6 - Nj J. Lišková (cvičící) z 16 hodin 5
ZS1BK_RJC6 Jazyková cvičení 6 - Rj S. Koryčánková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_RRD6 Řečové dovednosti 6 - RJ H. Morozova (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_SMA6 Matematika 6 R. Blažková (cvičící), M. Francová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1BK_ZNP4 Živá a neživá příroda - terén H. Jedličková (cvičící), J. Matyášek (cvičící), I. Tymráková (cvičící) z 7 dní 2

7. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1MK_CjD1 Didaktika českého jazyka I K. Klímová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_DCP Didaktika provopočátečního čtení a psaní J. Havel (cvičící), V. Najvarová (cvičící) zk 8 hodin 4
ZS1MK_DH1 Dějiny hudby 1 I. Bartoš (přednášející), M. Košut (přednášející), V. Richter (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1MK_DIVZ Didaktika pro integrovaný vědní základ B. Šmahelová (cvičící) zk 4 hodiny 3
ZS1MK_DI1 Didaktika HV 1 B. Knopová (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1MK_DVV1 Didaktika vv 1 H. Stadlerová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1MK_LDL1 Didaktika literární výchovy I J. Zítková (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1MK_PDM1 Didaktika matematiky I J. Beránek (přednášející), R. Blažková (přednášející), M. Vaňurová (přednášející) z 12 3
ZS1MK_PD1 Praktikum didaktiky integrovaného vědního základu I F. Čapka (cvičící), H. Jedličková (cvičící), S. Novák (cvičící), I. Plucková (cvičící), B. Šmahelová (cvičící), J. Trna (cvičící), I. Tymráková (cvičící), P. Vyhňák (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1MK_PSPs Poradenství a školní psychologie J. Dan (přednášející) z k 4 1
ZS1MK_SPP1 Souvislá pedagogická praxe I J. Havel (cvičící) z 2 týdny praxe 2
ZS1MK_SP2P Speciální pedagogika II M. Bartoňová (přednášející), D. Brožová (přednášející) zk 8 hodin 4
ZS1MK_TvTD Teorie a didaktika tělesné výchovy V. Mužík (cvičící), V. Nováček (cvičící), M. Trávníček (cvičící) zk 4 hodiny 3

7. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1MK_ADAA Didaktika AJ 1 H. Havlíčková (cvičící) z 12 3
ZS1MK_FDI1 Didaktika 1 - Fj H. Kyloušková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1MK_NDI1 Didaktika 1 - Nj A. Brychová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_NDL1 Dětská literatura 1 - Nj J. Baroková (cvičící) z 4 1
ZS1MK_RDI1 Didaktika 1 - Rj J. Krystýnková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_RDL1 Dětská literatura 1 - Rj S. Koryčánková (cvičící) z 4 1

7. semestr - volitelné

  Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
AJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
BI1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CL1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
FJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
FY1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
FY1ZK_DP Diplomová práce   z konzultace 1
GE1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
HI1MK_SDP Seminář k diplomové práci F. Čapka (cvičící) z 8 2
HV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CH1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
MA1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
NJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
OV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
PD1MK_SDP Seminář k diplomové práci H. Filová (cvičící), J. Havel (cvičící), H. Horká (cvičící), J. Kratochvílová (cvičící), M. Pavlovská (cvičící), J. Svobodová (cvičící), B. Šmahelová (cvičící) z 8 2
PS1MK_SDP Seminář k diplomové práci O. Čačka (cvičící), J. Dan (cvičící), R. Kohoutek (cvičící), E. Řehulka (cvičící), J. Řezáč (cvičící), I. Sobota (cvičící), I. Žaloudíková (cvičící) z 8 2
RJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
SP1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
SV1MK_SDP Seminář k diplomové práci katedra sociální pedagogiky (cvičící) z 8 2
SZ9MK_DTDP Diplomová práce Vyučující KDT (cvičící) z 6 hodin 2
TE1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
TV1MK_SDP Seminář k diplomové práci vyučující KTV (cvičící) z 8 2
VV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
ZS1BK_LLKP Literárněkritické praktikum D. Kroča (cvičící), N. Sieglová (cvičící), M. Šubrtová (cvičící), J. Zítková (cvičící) z 12 hodin 3
ZS1MK_ACR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - AJ I. Přibylová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_ALVA Literatura ve výuce AJ H. Havlíčková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_FCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_INTK Interkulturní výchova ve výuce AJ Z. Janík (cvičící) z 8 2
ZS1MK_NCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Nj A. Brychová (cvičící) z 8 5
ZS1MK_OVFK Filosofie kultury R. Rybář (přednášející) k 8 2
ZS1MK_PDP1 Praktikum k didaktice učení o přírodě a společnosti 1 H. Jedličková (cvičící), L. Ogorevc (cvičící) z 8 2
ZS1MK_RCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Rj S. Koryčánková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_SDH1 Dějiny hudby - poslechový seminář 1 I. Bartoš (cvičící), M. Košut (cvičící), V. Richter (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1MK_SDP1 Seminář k diplomové práci 1 H. Jedličková (cvičící), J. Matyášek (cvičící), I. Tymráková (cvičící) z 8 1
ZS1MK_SMR1 Metody řešení matematických úloh 1 R. Blažková (cvičící), M. Vaňurová (cvičící) z 8 2

8. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1BK_ITC4 Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) E. Hofmann (cvičící), H. Jedličková (cvičící), Navrátil (cvičící), S. Novák (cvičící), L. Ogorevc (cvičící), I. Plucková (cvičící), B. Rychnovský (cvičící), J. Trna (cvičící), R. Vlk (cvičící) z 6 dní 1
ZS1MK_CjD2 Didaktika českého jazyka II K. Klímová (cvičící) zk 8 4
ZS1MK_DH2 Dějiny hudby 2 I. Bartoš (přednášející), M. Košut (přednášející), V. Richter (přednášející) z 4 hodiny 1
ZS1MK_DI2 Didaktika HV 2 B. Knopová (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1MK_DTDT Didaktická technologie P. Konupčík (cvičící) zk 4 hodiny 3
ZS1MK_DTDV Dopravní výchova M. Stojan (přednášející), P. Konupčík (cvičící), P. Pecina (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1MK_DVV2 didaktika VV 2 -náměty a projekty H. Stadlerová (cvičící) k 8 hodin 3
ZS1MK_FOV Filosofické otázky výchovy J. Skácelová (přednášející) z 4 1
ZS1MK_LDL2 Didaktika literární výchovy II J. Zítková (cvičící) zk 8 hodin 3
ZS1MK_PDM2 Didaktika matematiky II R. Blažková (přednášející), M. Vaňurová (přednášející) zk 12 5
ZS1MK_PD2 Praktikum didaktiky integrovaného vědního základu II F. Čapka (cvičící), H. Jedličková (cvičící), S. Novák (cvičící), I. Plucková (cvičící), B. Šmahelová (cvičící), J. Trna (cvičící), I. Tymráková (cvičící), P. Vyhňák (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1MK_RZT1 Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 1 J. Reissmannová (přednášející) z 4 hod konzultace 1
ZS1MK_SPP2 Souvislá pedagogická praxe II J. Havel (cvičící) z 2 týdny praxe 2
ZS1MK_TPV Teorie projektové výuky J. Kratochvílová (přednášející) z 12 3

8. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1MK_ADAB Didaktika 2 - AJ H. Havlíčková (cvičící) z 12 3
ZS1MK_FDI2 Didaktika 2 - Fj H. Kyloušková (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1MK_NDI2 Didaktika 2 - Nj A. Brychová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_NDL2 Dětská literatura 2 - Nj J. Baroková (cvičící) z 4 1
ZS1MK_RDI2 Didaktika 2 - Rj J. Krystýnková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_RDL2 Dětská literatura 2 - Rj S. Koryčánková (cvičící) k 4 2

8. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
AJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CL1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
FJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
GE1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
HI1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
HV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CH1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
MA1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
NJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
OV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
PD1MK_SDP Seminář k diplomové práci H. Filová (cvičící), J. Havel (cvičící), H. Horká (cvičící), J. Kratochvílová (cvičící), M. Pavlovská (cvičící), B. Šmahelová (cvičící) z 8 2
PS1MK_SDP Seminář k diplomové práci O. Čačka (cvičící), J. Dan (cvičící), R. Kohoutek (cvičící), E. Řehulka (cvičící), I. Sobota (cvičící), I. Žaloudíková (cvičící), (cvičící) z 8 2
RJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
SP1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
SV1MK_SDP Seminář k diplomové práci katedra sociální pedagogiky (cvičící) z 8 2
SZ9MK_DTDP Diplomová práce Vyučující KDT (cvičící) z 6 hodin 2
TE1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
TV1MK_SDP Seminář k diplomové práci vyučující KTV (cvičící) z 8 2
VV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
ZS1BK_LLKP Literárněkritické praktikum D. Kroča (cvičící), N. Sieglová (cvičící), M. Šubrtová (cvičící), J. Zítková (cvičící) z 12 hodin 3
ZS1BK_ZNP4 Živá a neživá příroda - terén H. Jedličková (cvičící), J. Matyášek (cvičící), I. Tymráková (cvičící) z 7 dní 2
ZS1MK_AVVA Výuka výslovnosti H. Havlíčková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_DPVA Dramatické postupy ve výuce AJ H. Havlíčková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_FCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1MK_NCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Nj R. Wagner (cvičící) z 8 5
ZS1MK_PDP2 Praktikum k didaktice učení o přírodě a společnosti 2 I. Tymráková (cvičící) z 2 hodiny 2
ZS1MK_RCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Rj S. Koryčánková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_SDH2 Dějiny hudby - poslechový seminář 2 I. Bartoš (cvičící), M. Košut (cvičící), V. Richter (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1MK_SDP2 Seminář k diplomové práci 2 H. Jedličková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_SMR2 Metody řešení matematických úloh 2 R. Blažková (cvičící), M. Vaňurová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_ZSP1 Základy sborové praxe 1 M. Vajda (cvičící) z 4 hodiny 1

9. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1MK_AOP Aktuální otázky pedagogiky H. Filová (cvičící), J. Kratochvílová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_AT3 Aplikace techniky III. - Didaktika Z. Friedmann (přednášející) z 8 hodin 2
ZS1MK_CjR1 Jazykový rozbor 1 I. Martinec (přednášející), K. Ondrášková (přednášející) z 4 1
ZS1MK_DI3 Didaktika HV 3 B. Knopová (cvičící) zk 6 hodin 3
ZS1MK_MAS1 Matematický seminář 1 J. Beránek (cvičící), M. Vaňurová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_PsOs Psychologie osobnosti O. Čačka (přednášející) k zk 4 2
ZS1MK_RP Reflexe praxe J. Havel (cvičící), J. Kratochvílová (cvičící) z 4 hodiny 1
ZS1MK_RZT2 Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2 J. Reissmannová (přednášející) k 8 2
ZS1MK_SMT Školský management J. Kratochvílová (přednášející) z 4 1
ZS1MK_SPP3 Souvislá pedagogická praxe III J. Havel (cvičící) z 3 týdny praxe 3

9. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1MK_ADAC Didaktika AJ 3 H. Havlíčková (cvičící) k 8 3
ZS1MK_FDI3 Didaktika 3 - Fj H. Kyloušková (cvičící) zk 8 hodin 3
ZS1MK_NDI3 Didaktika 3 - Nj A. Brychová (cvičící) zk 8 3
ZS1MK_RDI3 Didaktika 3 - Rj J. Krystýnková (cvičící) zk 8 3

9. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
AJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CL1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
FJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
FY1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
FY1ZK_DP Diplomová práce   z konzultace 1
GE1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
HI1MK_SDP Seminář k diplomové práci F. Čapka (cvičící) z 8 2
HV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
CH1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
MA1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
NJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
OV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
PD1MK_SDP Seminář k diplomové práci H. Filová (cvičící), J. Havel (cvičící), H. Horká (cvičící), J. Kratochvílová (cvičící), M. Pavlovská (cvičící), J. Svobodová (cvičící), B. Šmahelová (cvičící) z 8 2
PS1MK_SDP Seminář k diplomové práci O. Čačka (cvičící), J. Dan (cvičící), R. Kohoutek (cvičící), E. Řehulka (cvičící), J. Řezáč (cvičící), I. Sobota (cvičící), I. Žaloudíková (cvičící) z 8 2
RJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
SP1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
SV1MK_SDP Seminář k diplomové práci katedra sociální pedagogiky (cvičící) z 8 2
SZ9MK_DTDP Diplomová práce Vyučující KDT (cvičící) z 6 hodin 2
TE1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
TV1MK_SDP Seminář k diplomové práci vyučující KTV (cvičící) z 8 2
VV1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
ZS1BK_LLKP Literárněkritické praktikum D. Kroča (cvičící), N. Sieglová (cvičící), M. Šubrtová (cvičící), J. Zítková (cvičící) z 12 hodin 3
ZS1MK_AVVA Výuka výslovnosti H. Havlíčková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_FCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Fj H. Kyloušková (cvičící), M. Poučová (cvičící) zk 8 hodin 3
ZS1MK_KEY Keyboardy B. Crha (cvičící), M. Sedláček (cvičící) z 6 hodin 1
ZS1MK_LPD1 Průvodce dějinami české literatury I M. Šubrtová (přednášející), J. Zítková (přednášející) z 12 kon 3
ZS1MK_LSM1 Světová literatura pro mládež I M. Šubrtová (přednášející) z 12 kon 3
ZS1MK_NCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Nj R. Wagner (cvičící) z 8 5
ZS1MK_RCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Rj S. Koryčánková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_SVPM Specifické vzdělávací potřeby v matematice R. Blažková (cvičící) z 8 2
ZS1MK_VHVA Využití hudby ve výuce AJ P. Najvar (cvičící) z 8 2
ZS1MK_ZGP1 základy práce s grafickými programy J. Eliška (cvičící) z 8 hodin 2
ZS1MK_ZSP2 Základy sborové praxe 2 M. Vajda (cvičící) z 4 hodiny 1

10. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
ZS1MK_SPP4 Souvislá pedagogická praxe IV J. Havel (cvičící) z 3 týdny praxe 3

10. semestr - povinně volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
AJ1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
CJ1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
CL1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
FJ1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
GE1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
HI1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
HV1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
CH1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
MA1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
OV1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
PD1MK_DP Diplomová práce H. Filová (cvičící), J. Havel (cvičící), H. Horká (cvičící), M. Pavlovská (cvičící), B. Šmahelová (cvičící) z odevzdání DP 10
PS1MK_DP Diplomová práce O. Čačka (cvičící), J. Dan (cvičící), R. Kohoutek (cvičící), E. Řehulka (cvičící), J. Řezáč (cvičící), I. Sobota (cvičící), I. Žaloudíková (cvičící) z odevzdání DP 10
RJ1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
RV1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
SP1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
SV1MK_DP Diplomová práce katedra sociální pedagogiky (cvičící) z odevzdání DP 10
TE1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
TV1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
VV1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
ZS1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10

10. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
NJ1MK_DP Diplomová práce   z odevzdání DP 10
NJ1MK_SDP Seminář k diplomové práci   z 8 2
SZ9MK_DTDP Diplomová práce Vyučující KDT (cvičící) z 6 hodin 2
ZS1BK_LLKP Literárněkritické praktikum D. Kroča (cvičící), N. Sieglová (cvičící), M. Šubrtová (cvičící), J. Zítková (cvičící) z 12 hodin 3
ZS1MK_CjR2 Jazykový rozbor 2 I. Kolářová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_LPD2 Průvodce dějinami české literatury II N. Sieglová (přednášející), M. Šubrtová (přednášející), J. Zítková (přednášející) z 12 kon 3
ZS1MK_LSM2 Světová literatura pro mládež II M. Šubrtová (přednášející) z   3
ZS1MK_MAS2 Matematický seminář 2 J. Beránek (cvičící), M. Vaňurová (cvičící) z 8 2
ZS1MK_ZGP2 základy práce s grafickými programy 2 J. Eliška (cvičící) z 8 hodin 2